KK-stiftelsen mångmiljonsatsar på forskarskola inom automation

Mälardalens högskola beviljas 32 miljoner kronor, för att starta den industrinära företagsforskarskolor ARRAY inom automation.

– I och med forskarskolan ARRAY finns det nu möjlighet att förändra byggsektorn radikalt, från ett hantverk till en effektiv industri säger Ulf Håkansson, forsknings- och utvecklingschef i Skanska AB. Vi kan inte göra detta ensamt utan tillsammans med Sveriges främsta industrier och vetenskapsmän har vi nu en möjlighet att skapa något unikt och konkurrenskraftigt.

Industriforskarskolan Automation Region Research Academy (ARRAY) ska i nära samarbete med världens främsta företag inom automation bidra till ökad kompetens och utveckling inom vetenskapliga områden som är av strategisk relevans för svensk industri. Forskarskolan etableras tillsammans med ABB, Volvo CE, Skanska, Sandvik och First Control Systems, och blir en unik samverkansplattform för ingenjörsforskningen vid Mälardalens högskola (MDH).

Satsningen omfattar totalt 75 miljoner kronor, där KK-stiftelsen beviljar 32 miljoner kronor, medan MDH och företagen investerar 14 respektive 29 miljoner kronor.

– Satsningen kommer att ge betydelsefull kompetens till högskolan och till industrin och det är oerhört spännande att vi här kommer utveckla framtidens nya teknologier inom automation och robotik, säger Paul Pettersson, rektor vid MDH.

Forskarskolan startar 2018 och kommer att generera strategiskt mycket viktiga rekryteringar för såväl akademi som industripartners. Initialt kommer ARRAY rekrytera femton doktorander och därefter ytterligare fem om cirka två år. Satsningen omfattar även ett större utbud på forskarutbildningskurser med handledning från både akademi och industri. Forskarskolan kommer att ha fem forskningsspår, noga utvalda för att matcha industrins önskemål, strategiska prioriteringar och utmaningar:

• Inbyggda system
• Regler och optimering
• Säkerhet
• Test och verifiering
• Automationstillämpningar

ABB är en av de drivande parterna bakom ARRAY och tillhandahåller flest doktorander i forskarskolan.

– Mälardalens högskola befäster med ARRAY sin position som landets ledande högskola inom automation och robotisering, säger Johan Söderström, vd ABB Sverige. En hög innovationstakt och fortsatt stark kompetensutveckling gör det möjligt för svensk industri att kunna ta tillvara de stora möjligheter som digitaliseringen innebär. Vi ser fram mot ett spännande samarbete.

Förutom ARRAY stödjer KK-stiftelsen i nuläget 11 företagsforskarskolor, med drygt 210 doktorander:

– Stiftelsen har väldigt goda erfarenheter av företagsforskarskolan som samarbetsform, säger Madelene Sandström, vd för KK-stiftelsen. Det är en programform som alla parter stärker sin kompetens genom. En företagsforskarskola innebär ett rejält lyft för en hel eller del av en bransch, samtidigt som forskningsmiljön utvecklas.