Över 20 miljoner kronor till ny företagsforskarskola på Linnéuniversitetet

KK-stiftelsen beviljar 21,6 miljoner kronor till företagsforskarskolan Dataintensiva tillämpningar på Linnéuniversitetet. Tillsammans med universitetets och företagens insatser kommer forskarskolan att omfatta 59 miljoner kronor.
- Forskarskolan stärker både den akademiska miljön, samtidigt som relevant forskning kommer ut till företagen, säger Eva Schelin, vd för KK-stiftelsen.
(2019-12-21)
Den nya forskarskolan ingår i forsknings- och utbildningsmiljön Smarter systems. Där fokuserar man på metoder och tekniker för kontinuerlig utveckling och anpassning av komplexa och intelligenta system för exempelvis produktion i en fabrik eller överföring av elektrisk energi i kraftnät.

– Forskarskolan kommer att ha stor betydelse för uppbyggnaden av forskningsmiljön, och få stor effekt på deltagande företags kompetensutveckling, säger Eva Schelin. Därmed stärks konkurrenskraften, vilket är stiftelsens uppdrag. Forskarskolans ämnen svarar väl mot näringslivets behov, och forskarteamet har hög kompetens inom området.

KK-stiftelsen ställer som krav att företag medverkar till ett värde som minst motsvarar stiftelsens insats. Näringslivet har redan visat stort intresse, och bland företagen som medverkar finns Scania CV, Sigma Technology Solutions AB, Sydved, Södra och Volvo Construction Equipment.

KK-stiftelsen har senaste året intensifierat arbetet med att stötta lärosätena i att bygga och utveckla kompletta miljöer av högsta kvalitet, i nära samverkan med näringslivet. I dialog med Linnéuniversitetet inleddes under förra året ett utvecklingsarbete, där universitetets ledning pekade ut miljön Smarter systems som prototyp för utvecklingen av en miljöorienterad programform.

– KK-stiftelsens fokus på komplett miljö stödjer oss i våra egna ambitioner att fullt ut använda all vår kapacitet och föra samma utbildning, forskning och samverkan, säger Peter Aronsson, rektor för Linnéuniversitetet. Vi behöver hela tiden utveckla våra arbetssätt att stödja denna typ av målmedvetna och komplexa profilering, som också kan gå över institutions- och avdelningsgränser.

Förutom forskarskolan beviljar KK-stiftelsen dessutom 2,4 miljoner kronor vardera till två strategiska rekryteringar till miljön Smarter systems, avseende Modellering respektive Nätverk.