ProWood – Smålands träindustri satsar på forskning

Ur KK-stiftelsens årsredovisning 2014:

Flexator AB är en av de småländska träindustrier som för första gången ingår i forskarskolan ProWOOD med en industridoktorand. Ola Adolfsson, vd, ser det som ett historiskt steg för företaget. ProWOOD kommer att bedriva forskning som ligger nära de utmaningar som tränäringen upplever. Forskarskolan är ett samarbete mellan Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH) och Linnéuniversitet i Växjö samt Träcentrum i Nässjö, ett centrum för kompetensutveckling, utbildning med mera för träindustrin. Med sju doktorander kommer forskarskolan ha en budget på cirka 38 miljoner över sex år. KK-stiftelsen bidrar med 10,5 miljoner och företagen och högskolorna med 14 miljoner vardera. Ola Adolfsson, som också är ordförande för forskarskolans styrgrupp, är mycket glad över forskarskolan.

– Vi fick frågan för ett år sedan, och när vi väl satt oss in i förutsättningarna var reaktionen ”Varför har vi inte gjort detta tidigare?”

Flexator arbetar med det som brukar kallas yrkesbyggnader. Det är allt från kontor, förskolor och äldreboenden till arbetsbodar. De byggs i moduler, det som kallas för volymelement. Den industridoktorand som Flexator anställt ska forska kring bolagets tekniska plattform, och hur man kombinerar kvalitet och industriellt byggande för en ökad kundnytta. Utmaningen blir att vidareutveckla Flexators tekniska plattform med ett system för olika komponenter som kan användas i flera byggnader.

– Som husbyggare har vi mycket att lära av fordonsindustrin, menar Ola Adolfsson. På samma sätt som Scania har en av världens bästa tekniska plattformar, med ett antal komponenter i form av chassis, drivaxlar, motorer och hytter som de plockar ihop, vill vi ha en plattform med komponenter vi kan använda på många sätt.

Ola Adolfsson framhåller att det är en långsiktig satsning som ska stärka Flexator inför framtida utmaningar.

– Vi visar att det finns en ambition att forska och utveckla. Sverige har en stor potential när det gäller att utveckla träindustrin. Även om det inte är så många av företagen som konkurrerar globalt finns det intresse för att titta på möjligheterna till export.

Stort steg för många företag

Kristina Säfsten, är forskarutbildningschef och professor i produktionssystem vid JTH, och programdirektör för forskarskolan ProWOOD. Hon berättar att det är första gången Tekniska Högskolan i Jönköping har ett så här stort projekt tillsammans med träindustrin, och att det är extra roligt att de kan gör detta tillsamman med Smålands andra lärosäte, Linnéuniversitetet.

– Flera av företagen har inte tidigare haft någon direkt kontakt med forskning. Det är ett stort steg för flera av dem, och framförallt en stor möjlighet, framhåller Kristina Säfsten.

Viktiga frågor för träindustrin i dag, som doktoranderna inom ProWOOD ska forska om, är bland annat effektivare produktion, behovet av ökad innovationstakt och kunskapsanpassning, samt utveckling av komplexa produkter.

– Det ska vara forskning som har praktisk tillämpning, och det ska generera användbara resultat. Men självklart också forskning som håller en hög vetenskaplig nivå och som håller för att publiceras, avslutar Kristina Säfsten.

Elaheh Jalilzadehazhari är industridoktorand på Inwido och deltar i arbetet med att utveckla framtidens fönster. (Foto: Johan Olson)

Elaheh öppnar fönstret för mindre energiförbrukning

Europas största tillverkare av smarta och miljöanpassade fönster och dörrar, Inwido, utvecklar framtidens fönster. Till sin hjälp har de anställt Elaheh Jalilzadehazhari, en av sju doktorander i forskarskolan ProWOOD och specialist på energioptimering i byggnader. Elaheh Jalilzadehazhari kom till Sverige 2009 från Iran för att genomföra en masterutbildning på Mälardalens Högskola. I Iran hade hon tagit en examen i arkitektur vid universitetet i Tabriz. Elaheh Jalilzadehazhari rekryterades när Inwidos bestämde sig att gå in i forskarskolan ProWood. Kontakten hade skapats genom att hon använt en av Inwidos produkter i ett examensarbete. I höstas började Elaheh Jalilzadehazhari på Inwidos fabrik i Vetlanda. Hon bor i Jönköping och delar sin tid mellan Inwido och Tekniska högskolan i Jönköping, som ansvarar för forskarskolan ProWOOD i samarbete med Linnéuniversitetet.

– Det som är intressant med att vara industridoktorand är att man får möjlighet att gifta ihop kunskapen från akademin med hur man producerar. Vi kan koppla forskningsresultat direkt till produktionen, berättar Elaheh Jalilzadehazhari.

Forskningen handlar inte bara om energiförbrukning utan även om att analysera ljuskvalitet, termisk-komfort, akustisk-komfort, energiförbrukning, ekonomi och miljöpåverkan. Den tekniska utvecklingen för fönster och dörrar, när det till exempel gäller nya materialval, materialkombinationer och konstruktioner, skapar nya möjligheter att tillföra ytterligare egenskaper. Elaheh Jalilzadehazhari har tre handledare, en på högskolan i Jönköping, en på Linnéuniversitet och en mentor på Inwido, och hon är mycket nöjd med mottagandet på såväl Inwido som högskolan i Jönköping.

– Det har varit en stor omställning, jag började lära mig svenska för bara två år sedan. Men allt fungerar bra och jag hoppas att forskningen ska komma till praktisk användning.