105 miljoner kronor till 26 nya forskningsprojekt med näringslivet

KK-stiftelsen har beviljat medel till 26 forskningsprojekt som genomförs i samverkan mellan högskola och näringsliv. Syftet är att stärka Sveriges konkurrenskraft. Projekten får dela på 105 miljoner kronor, samtidigt som näringslivet medverkar med kunskap och utrustning till ett värde som minst motsvarar KK-stiftelsens anslag.
- Forskningsprojekt som görs i samproduktion stärker både företagens konkurrenskraft och forsknings- och utbildningsmiljöerna på lärosätena, säger Margareta Stark, programansvarig på KK-stiftelsen.
(2019-12-10)

De beviljade forskningsprojekten ingår i KK-stiftelsens så kallade HÖG-program. Totalt inkom 55 ansökningar. Varje ansökan som kom in har bedömts av två internationella vetenskapliga experter per ansökan och av KK-stiftelsens externa bedömargrupp för HÖG-programmet. KK-stiftelsen har nu beviljat anslag till 26 projekt på mellan 2,3 miljoner kronor och 4,8 miljoner kronor vardera.

Projekten är inom vitt skilda områden såsom återvinning av energi, behandling av kroniska sjukdomar, utveckling och produktion av hållbara material, arbetsgruppssammansättning, inkapsling av farmaceutiska proteiner, hållbar vattenförvaltning, storskalig distribuerad mjukvaruutveckling, inflammatoriska sjukdomar, reduktion av partikelutsläpp i förbränningsanläggningar för biomassa, och återanvändning av elfordonbatterier.

– KK-stiftelsen styr aldrig ämnesområden, utan låter forskarna och företagen själva föreslå projekt inom angelägna områden, fortsätter Margareta Stark.

Näringslivet medverkar i projekten med främst arbete men även utrustning till ett värde som minst motsvarar KK-stiftelsens anslag. Bland årets beviljade projekt medverkar stora internationella koncerner, medelstora företag liksom små högspecialiserade företag. KK-stiftelsen stödjer inte uppdragsforskning, och kräver att minst två olika företag medverkar i varje projekt. Exempel på företag är Ericsson, SSAB, Volvo Cars, Spotify, ABB, Fortum, Mälarenergi, Siemens, Kronans Apotek, AquaBiota Water Research, MoRe Research, Adroit Science, TATAA Biocenter, Enertech, Adlego Biomedical och Smart Eye.

– Det finns ett stort intresse och behov från företagen att bedriva samproducerad forskning med starka miljöer på universiteten och högskolorna, säger Margareta Stark. Samtidigt får forskarna tillgång till kunskap, anläggningar och data som de aldrig hade kommit åt utan KK-stiftelsens krav på samproduktion.

Varje projekt har utvärderats enligt kriterierna Vetenskaplig kvalitet; Nytta för näringslivet; Förväntade resultat och effekter; samt Genomförande.

– Ansökningarna har hållit hög kvalitet enligt vår bedömargrupp, och de beviljade projekten kommer att generera goda vetenskapliga resultat som även kommer att ha stort industri- och samhällsvärde. Resultaten kan i förlängningen leda till kommersiella produkter. Så på goda grunder kan vi konstatera att forskningsprojekten vi nu beviljat medel till, spelar en viktig roll för framtiden.

Örebro universitet beviljas flest projekt, 7 stycken, Mälardalens högskola 5, Blekinge tekniska högskola 4, Malmö universitet 3, Linnéuniversitetet och Högskolan i Borås 2 vardera, samt varsitt till Mittuniversitetet, Högskolan i Gävle och Högskolan i Skövde.

 

Titel Lärosäte Summa kr
 • Personcentrerad, jämlik, effektiv och säker läkemedelsbehandling i vårdkedjan
Malmö universitet 4 797 110
 • E.coli som indikator för hållbar vattenförvaltning i nordliga näringsfattiga älvar (ECWA-NOR)
Mittuniversitetet 4 589 863
 • Effekt av rumsliga temporära beteendet hos en nyutvecklad kylteknik på kol- och rostfritt stål stång egenskaper
Högskolan i Gävle 2 362 958
 • Inkapsling av farmaceutiska proteiner i stärkelsebaserade mikropartiklar
Malmö universitet 4 223 543
 • Minskning och återvinning av energi via sammankopplade system för användning och distribution
Mälardalens högskola 4 595 579
 • Framtida diagnostik av sepsis – miRSeps
Högskolan i Skövde 2 624 591
 • AGILE – ArbetsGruppsammansättningens Inverkan på kvalitet och prEstanda
Blekinge tekniska högskola 2 293 835
 • Öppen källkodsinspirerad återanvändning
Blekinge tekniska högskola 4 469 384
 • Interaktioner mellan mikrobiomet, dietmetaboliter och inflammation i perifer arteriell sjukdom
Örebro universitet 4 048 800
 • ScaleWise: Stöd för kontinuerlig tillväxt i storskalig distribuerad mjukvaruutveckling
Blekinge tekniska högskola 4 765 897
 • Nya aspekter på immunmodulerande proteiner – framtida målinriktade behandlingsalternativ mot inflammatoriska sjukdomar med fokus på cancer och ateroskleros
Örebro universitet 4 800 000
 • Utveckling av innovativ centrifugalkondensationsskrubber för partikelutsläpp reduktion för biomassa- förbränningsanläggningar i medelstor skala genom modellering och fullskaletestning
Linnéuniversitetet 2 395 039
 • Nya Prime-Boost-strategier för DNA lanserade suicidala flavivirusvaccin
Örebro universitet 4 798 522
 • Digitalt inkjet tryck för framtidens hållbara textilproduktion
Högskolan i Borås 4 285 130
 • PROGNOSIS – Prediktiva Diagnostiska och Prognostiska Verktygsintegration För Beslutsstödsystem i Gasturbinflottor
Mälardalens högskola 4 799 918
 • Effektbaserad strategi för identifiering och bedömning av potentiella hälsoeffekter av farliga organiska kemikalier i inomhusmiljöer
Örebro universitet 4 792 382
 • Innovation för kognitiv träning med återkoppling från hjärnan
Mälardalens högskola 4 314 877
 • Effekter av torkade blåbär, flytande havre eller dess kombination på lipider, inflammation och fysisk prestationsförmåga efter hjärtinfarkt. En randomiserad placebo-kontrollerad klinisk studie.
Örebro universitet 3 529 422
 • Smart kontroll av fjärrvärmenätverk integrerar nästa generations energieffektiva byggnader
Mälardalens högskola 4 799 664
 • Förenklade strategier för omfattande karaktärisering av perfluorerade alkylsubstanser (PFAS} tillsammans med kostnadseffektiva metoder för vattenrening
Örebro universitet 4 785 452
 • Nanosafety – Hälsoeffekter av partiklar från additiv tillverkning
Örebro universitet 4 075 727
 • NeuRehab@home – En smart textilplattform för neuromuskulär rehabilitering in hemmiljö
Högskolan i Borås 3 672 047
 • Tillgång- och efterfrågabaserad
  tjänsteexponering med hjälp av robusta distribuerade metoder
Blekinge tekniska högskola 4 044 053
 • RECREATE, Strategier och användningsområden för att återanvända uttjänta elfordonbatterier
Mälardalens högskola 4 772 144
 • Ultrakänsliga mikrosensorer
Linnéuniversitetet 3 270 120
 • Porösa läkemedelsbärare för inhalerbara terapier
Malmö universitet 3 292 782
Totalt: 105 198 841