NU

I programmet NU, Nätbaserad utbildning för internationell positionering, ges lärosäten möjlighet att utveckla och genomföra nätbaserade utbildningar, på avancerad nivå eller forskarnivå, för internationell positionering​

Så här bidrar NU till utvecklingen starka forsknings- och utbildningsmiljöer:

NU är ett program för starka forsknings- och utbildningsmiljöer som vill profilera och positionera sig internationellt.

När lärosäten får möjlighet att utveckla nätbaserade kurser på avancerad nivå och/eller forskarnivå tillsammans med företag och samtidigt utveckla den pedagogiska kompetensen skapas spetskurser som sticker ut i den internationella konkurrensen. Genom att satsa på internationalisering kan nya kontakter och samarbeten på internationell nivå skapas som i sin tur kan leda till utveckling av forsknings-och utbildningsmiljön.

Programmets utformning, mål och syfte

Inom programmet NU ska lärosätet tillsammans med företag utveckla och genomföra nätbaserade kurser på avancerad nivå och/eller forskarnivå. Det sökta projektet kan omfatta både nyutveckling och vidareutveckling av kurser. Utbildningsformerna ska ha en flexibilitet för att kunna attrahera internationella målgrupper, t ex avseende kurslängd (hp), studietakt och examinationsformer.

Målet för programmet NU är att lärosätet tillsammans med företag utvecklar och genomför nätbaserade kurser på avancerad nivå och/eller forskarnivå som adresserar kompetensbehov i näringslivet och som positionerar lärosätets utbildningsutbud internationellt. Målet är också att stärka lärosätets digitala utbildningsformer.

Syftet med alla KK-stiftelsens programformer är att bygga starka forsknings- och utbildningsmiljöer med relevans för näringslivet. Programmet NU syftar specifikt till att bidra till internationell profilering och positionering av lärosätets starka forsknings- och utbildningsmiljöer.

Programmets bidrag till lärosätets utveckling

Universitet och högskolor står idag inför en ökad konkurrens, där profilering av såväl forskning som högre utbildning blir en förutsättning för lärosäten att hävda sig i den globala konkurrensen. Ett nätbaserat utbildningsutbud ger möjlighet för lärosäten att positionera sina starka utbildnings- och forskningsmiljöer internationellt. Utvecklingen av kurserna ska ske i samverkan med företag vilket ger lärosätena en god inblick i näringslivets kunskapsbehov. I programmet ska även stor vikt läggas vid det pedagogiska utvecklingsarbetet vilket stärker lärosätets digitala utbildningsformer

Programmets bidrag till näringslivets utveckling

Genom sin medverkan kan företagen vara med och forma utbildningarnas innehåll och utformning så att innehållet är aktuellt för näringslivet. Detta säkrar näringslivsrelevansen och stärker förutsättningarna för en god kompetensförsörjning i näringslivet, vilket är ett krav för företagens utveckling och långsiktiga konkurrensförmåga. Det är också en möjlighet för näringslivet att stärka relationerna med lärosätet och på så vis utöka samarbetet inom såväl forskning som utbildning.

Vem kan söka och hur går det till?

  • Sveriges högskolor och nya universitet med examenstillstånd på lägst masternivå för föreslagen ämnesinriktning kan ansöka.
  • Programmet utlyses årligen, varje höst.
  • Ansökan görs portalen  Ansök & rapportera.
 
Petter Zirath
Programansvarig för Avans, NU och Särskild utlysning inom kompetensutveckling för näringslivet
073-712 81 35 petter.zirath@kks.se
Birgitta Olsson
Vd-sekreterare och programadministratör
073-712 81 12 birgitta.olsson@kks.se