NU

Programmet NU, Nätbaserad utbildning för internationell positionering, är en möjlighet för lärosätet att utveckla och genomföra internationellt konkurrenskraftiga nätbaserade kurser. Syftet är att bidra till profilering och positionering av lärosätets starka forsknings- och utbildningsmiljöer.

Så här bidrar NU till utvecklingen av kompletta miljöer:

Genom att utveckla nätbaserade utbildningar som utformats i nära samverkan med näringslivet ges möjligheten att erbjuda näringslivsrelevanta utbildningar för såväl yrkesverksamma som nationella och internationella studenter. På så vis kan starka forsknings- och utbildningsmiljöer bli en viktig akademisk partner till företag inom relevanta branscher samt erbjuda attraktiva utbildningar för studenter.

Om programmet

Programmet avser utveckling och genomförande av nätbaserade kurser som är internationellt bärkraftiga. Syftet är att bidra till en internationell positionering av lärosätets starka utbildnings- och forskningsmiljöer genom stöd till utveckling av nätbaserade spetsutbildningar på avancerad nivå och forskarnivå. Kurser som utvecklas ska också ha en inriktning som svarar mot behov i näringslivet samt bidra till pedagogisk utveckling avseende digitala utbildningsformer.

Programmets bidrag till lärosätets utveckling

Universitet och högskolor står idag inför en ökad konkurrens, där profilering av såväl forskning som högre utbildning blir en förutsättning för lärosäten att hävda sig i den globala konkurrensen. Ett nätbaserat utbildningsutbud ger möjlighet för lärosäten att positionera sina starka utbildnings- och forskningsmiljöer nationellt och internationellt. Utvecklingen av kurserna ska ske i samverkan med företag vilket ger lärosätena en god inblick i näringslivets kunskapsbehov. Vidare gäller att utbildningar på avancerad nivå med stark koppling till näringslivet och stärker förutsättningarna till rekrytering av studenter, nationellt och internationellt.

Programmets bidrag till näringslivets utveckling

Genom sin medverkan kan företagen vara med och forma utbildningarnas innehåll och utformning så att innehållet är aktuellt för näringslivet.  Detta säkrar näringslivsrelevansen och stärker förutsättningarna för en god kompetensförsörjning i näringslivet, vilket är ett krav för företagens utveckling och långsiktiga konkurrensförmåga. Det är också en möjlighet för näringslivet att stärka relationerna med lärosätet och på så vis utöka samarbetet inom såväl forskning som utbildning.

Programmets utformning

Medel kan sökas för utveckling och genomförande av nätbaserade kurser på avancerad nivå och/eller forskarnivå. Ansökan får omfatta högst 15 hp . Maximalt stöd från KK-stiftelsen är 100 tkr/hp (vilket ger maximalt 1,5 mnkr att söka). Projekttiden beräknas till 1år. Utöver aktuell forsknings- och utbildningsmiljö vid lärosätet ska företag och eventuella branschorganisationer/ motsvarande medverka i utvecklingsarbetet för att säkra relevansen för näringslivet.

Vem kan söka och hur går det till?

  • Sveriges högskolor och nya universitet kan söka medel. Lärosätet måste ha examenstillstånd för den nivå (masternivå, för doktorandkurser forskarnivå) och det område som avses.
  • Programmet utlyses årligen, varje höst.
  • Ansökan görs portalen  Ansök & rapportera.
Petter Zirath
Programansvarig för Avans, NU och Särskild utlysning inom kompetensutveckling för näringslivet
073-712 81 35 petter.zirath@kks.se
Birgitta Olsson
Vd-sekreterare och programadministratör
073-712 81 12 birgitta.olsson@kks.se

Se när du kan söka NU

Gå vidare för att läsa mer om aktuella och kommande utlysningar.
Läs mer
Beslut dec 2017:

10 miljoner till utveckling av nätbaserade kurser för kompetensutveckling av näringslivet

Jönköping University och Karlstads universitet beviljas totalt 9,7 miljoner kronor för att utveckla nätbaserade spetsutbildningar.
- Genom dessa satsningar hjälper vi även lärosätena att positionera sina starka utbildnings- och forskningsområden internationellt, säger Madelene Sandström, vd för KK-stiftelsen.