10 miljoner till utveckling av nätbaserade kurser för kompetensutveckling av näringslivet

Jönköping University och Karlstads universitet beviljas totalt 9,7 miljoner kronor för att utveckla nätbaserade spetsutbildningar.
- Genom dessa satsningar hjälper vi även lärosätena att positionera sina starka utbildnings- och forskningsområden internationellt, säger Madelene Sandström, vd för KK-stiftelsen.

NU – Nätbaserad utbildning för internationell positionering – är ett relativt nytt program hos KK-stiftelsen. Utbudet av nätbaserade kurser har ökat dramatiskt, och programmet är ett sätt för svenska lärosäten att kunna konkurrera med ett specialutbud.

– Sverige måste producera forskning med den allra högsta kvaliteten, men vi behöver också utveckla pedagogiken och därmed bli mer konkurrenskraftiga, säger Madelene Sandström. Lärosätena får nu möjlighet att utveckla konkurrenskraftiga, flexibla nätbaserade kurser på avancerad nivå, utifrån sina starka forsknings- och utbildningsmiljöer, som svarar mot behov hos såväl internationella och nationella studenter, som medarbetare i näringslivet, och bidrar till pedagogisk utveckling.

Följande projekt beviljas medel:

Jönköping University:
Ownership Transition and Succession in Family Business, 2,9 miljoner kronor

Karlstads universitet:
WISR 17 – webbaserade kurser för internationell positionering av strategiska forskningsgrupper, (Computer Science och Characterizing and modeling of materials), 6,8 miljoner

Jönköping University beviljas medel för att utveckla kurser om hur ägandet och ledningen av familjeföretag kan föras vidare till antingen kommande generation eller säljas externt.

– Jönköping University har redan en väldigt stark utbildnings- och forskningsmiljö inom entreprenörskap och familjeföretag, säger Olle Vogel, programansvarig på KK-stiftelsen. Enligt ”Journal of Small Business Management” är gruppen bäst i Europa och tvåa i världen, när man analyserat hur många gånger olika forskningsartiklar har citerats av andra forskare. Det aktuella NU-projektet kommer ytterligare att stärka utvecklingen av denna miljö.

Karlstads universitet beviljas medel för ”WISR 17 – webbaserade kurser för internationell positionering av strategiska forskningsgrupper”.

– Strategin för nätbaserad utbildning är väl förankrad i lärosätets forsknings- och utbildningsstrategier, och knyts till två starka forskningsområden vid universitetet: Computer Science och Characterizing and modeling of materials, säger Olle Vogel.

Bägge områdena utvecklas nu som integrerade forsknings- och utbildningsmiljöer, och kommer sammanlagt att ta fram fyra olika kurser, med rektorn Johan Sterte som projektägare. Företag som Tieto, Procera Networks AB, Ericsson, Deutsche Telecom AG samt klusterorganisationen Compare, bestående av cirka 100 ICT-företag i Värmland, kommer att medverka i utbildningssatsningen.

Samtliga ansökningar har bedömts utifrån Vetenskaplig kvalitet; Nytta för näringslivet; Förväntade resultat och effekter; Genomförande; samt hur projekten bidrar till att bygga starka, profilerade forsknings- och utbildningsmiljöer.