Prospekt främjar mobilitet

I stort sett samtliga unga forskare som beviljats medel genom KK-stiftelsens program Prospekt, har stannat kvar i forskningsmiljön efter avslutat projekt. Majoriteten av dessa forskare är inflyttade från ett annat lärosäte.

- Mobilitet och att forskaren blir ett permanent tillskott var en av målsättningarna med programmet Prospekt, därför är dessa resultat glädjande, säger Malin Henningsson, tidigare programansvarig på KK-stiftelsen.

Prospekt är en möjlighet för forsknings- och utbildningsmiljöer att attrahera yngre, nydisputerade forskare, gärna från andra lärosäten, och låta dem leda och genomföra ett eget avgränsat forskningsprojekt tidigt i sina karriärer.

– Den nydisputerade utvecklas mot att bli en självständig forskare och forskningsledare, och bygger samtidigt relationer med och bidrar till förnyelse på de företag som deltar, säger Malin Henningsson, tidigare programansvarig på KK-stiftelsen.


(Malin Henningsson. Foto: Johan Olsson)

En analys av samtliga 61 beviljade Prospekt-projekt sedan starten 2010 – varav Mälardalens högskola haft 15 projekt, och Malmö högskola och Högskolan i Skövde 7 vardera – visar att majoriteten av forsknings- och utbildningsmiljöerna har använt sig av Prospekt för att rekrytera unga, lovande forskare från andra lärosäten. Över 60 procent, 39 av projektledarna, har disputerat vid ett annat lärosäte, vilket bidrar till både förnyelse och långsiktig utveckling av respektive miljö.

– Vi tycker att 60 procent är ett bra resultat, säger Malin Henningsson. Det visar att Prospekt är en reell möjlighet för lärosätena att locka till sig duktiga, yngre forskare utifrån. Av de 28 forskarna som hunnit avsluta sina Prospekt-projekt, har 25 stannat kvar i respektive miljö, vilket är en mycket viktig poäng.

Framgångsrik miljö

Vissa miljöer har varit mer framgångsrika, och kanske mer målinriktade, att använda sig av Prospekt. Inbyggda system på Mälardalens högskola har haft så många som 11 forskare i programmet, Produktionsteknik på Högskolan Väst har haft 6, och Biofilms på Malmö högskola 5.

Vid Produktionsteknik Väst bedriver cirka 70 forskare, doktorander och forskningsingenjörer forskning, under ledning av professor Per Nylén:

– Prospekt är ett viktigt verktyg för oss och våra olika forskningsområden, säger Per Nylén. Vi kopplar på så vis rekryteringarna direkt till miljöns strategiska utvecklingsplan. Ett exempel är området additiv tillverkning, där företagen har stora behov av såväl forskning som kompetensutveckling av yrkesverksamma, så samproducerad forskning är en förutsättning.


(Produktionstekniskt Centrum, PTC. Foto: Andreas Olsson)

Samtidigt ger det meritering för unga forskare och förutsättningar för nya projekt.

– När vi rekryterar unga forskare, görs en gemensam plan för hur de ska kunna meritera sig för fasta tjänster. Oftast har de inte jobbat så mycket med utbildning, så vi på lärosätet ser till att deras forskning och erfarenheter från samproduktionen också används i utbildningen.

Produktionsteknik Västs nära samarbete med industrin är något som lockar forskarna:

– Många vill gärna jobba nära företag, men har inte haft den möjligheten tidigare. Vår företagssamverkan gör att forskarna kommer direkt in i etablerade företagsnätverk, ett attraktivt faktum som vi använder oss av när vi rekryterar forskare från andra lärosäten, säger Per Nylén och berättar att av deras Prospektforskare har 5 av 6 disputerat vid ett annat lärosäte.

Analysen har också visat att nästan alla Prospekt genomförs vid miljöer som söker forskningsmedel även från andra av KK-stiftelsens program.

– Det har blivit ett sätt för lärosätena att utveckla både sina miljöer och medarbetare, säger Malin Henningsson. Samtidigt är jag förvånad över att inte alla lärosäten nappat på vårt erbjudande, men det kanske bara är en tidsfråga.