Synergi 14 – seminarium för erfarenhetsutbyte

Programmet Synergi lanserades första gången 2014. I november 2017 samlade KK-stiftelsen projektledarna från de första Synergiprojekten, för ett erfarenhetsutbyte.
- Tack vare vårt Synergiprojekt har personer från olika ämnesområden samlats kring en gemensam frågeställning, säger professor Amos Ng, projektledare för ”Kunskapsdrivet beslutsstöd via optimering” på Högskolan i Skövde.

Under mötet beskrev projektledarna sina respektive Synergiprojekt och resultaten och effekterna så här långt. Bland annat berättade Bengt Oelmann, professor på Mittuniversitetet, om ”ASIS, Autonoma sensorer för industriella trådlösa sensornätverk”.

– I en typisk processindustri kan man ha 10.000 sensorer som övervakar och mäter för att bland annat få en mer resurssnål produktion, säger han. Det blir många kilometer kabel, som vi istället försöker få trådlöst.

Synergiprojektet handlar därför om både elektronik och datateknik, där kommunikation, energiförsörjning och beräkningsarkitekturer måste samverka.

– Trådlöst är mer känsligt och har lägre kapacitet än nätbundet, säger han. Och bara att byta batterier i 10.000 trådlösa sensorer tar tid. Hur kan vi strömförsörja detta?

I Synergiprojektet ingår både ABB – som är mer forskningsinriktade och har bjudit in universitetet till sitt interna forskarnätverk – och Bosch – som är ute efter en mer tillämpningsdriven forskning, och vill få en reality check på sin egen produkt. Projektet har hittills redan publicerats i 7 journals och 10 conference papers.

– Synergin är en väldigt bra programform, säger Bengt Oelmann. Inte minst har vi fått en väldigt tydlig riktning genom att vi behövde formulera forskningsfrågan skarpt.

Han får medhåll av professor Gunnel Svensäter, Malmö högskola, som ansvarar för ”Biomarkörer för polymikrobiella infektioner och inflammationer”.

– Målet vad man ska uppnå blir väldigt tydligt i ett Synergiprojekt, säger hon. Det har gjort att projektet hela tiden drivs framåt. Annars kan det vara en stor utmaning att hålla ihop olika forskargrupper.

Flera projektledare berättade om hur Synergiprojekten kopplar till både forskning och utbildning, och bidrar till att bygga en stark miljö. Många har nu som ambition att ansöka om ett mer omfattande Profilprojekt hos KK-stiftelsen.

Mats Waltré, som är programansvarig för Synergiprogrammet på KK-stiftelsen, är mycket nöjd med erfarenhetsutbytet:

– Det är tydligt att Synergin utvecklar utbildnings- och forskningsmiljöerna. Det är också tydligt att projekten många gånger verkligen är mångdisciplinära genom att olika delprojekt tillsammans adresserar en komplex kärnfråga. Det är också glädjande att projekten redan gett så fina vetenskapliga resultat, samtidigt som näringslivet har stor nytta av forskningen. Utöver dessa fina resultat har i Synergiprojekten också haft en signifikant betydelse för flera lärosätens profilering.

Följande Synergiprojekt beviljades medel i Synergi 14:
• ASIS, Autonoma sensorer för industriella trådlösa sensornätverk, Mittuniversitetet
• Biomarkörer för behandling av polymikrobiella infektioner, Malmö Högskola
• BISON, Fusion av Big data, Högskolan i Skövde
• Kunskapsdrivet beslutsstöd via optimering, Högskolan i Skövde
• NGBI, Funktionell hjärnavbildning och Irritabelt Tarm Syndrom, Örebro Universitet
• Programvaruteknik för självadaptiva system, Linnéuniversitetet
• REFINE, Utveckling av nya metoder för riskanalys, Örebro Universitet
• Utmattning och slitage i tillverkningsindustrin, Karlstad universitet