Vem kan söka?

Vi investerar i forskning och utbildning vid landets högskolor och nya universitet. Projekten ska bedrivas i samverkan med näringslivet. KK-stiftelsens samtliga utlysningar är öppna för alla vetenskapliga och konstnärliga ämnesområden.

Vem?

I enlighet med våra stadgar finansierar vi forskning och kompetensutveckling på minst avancerad nivå vid Sveriges högskolor och nya universitet. Det är endast dessa som kan söka medel från KK-stiftelsen:

När?

En gång på våren och en gång på hösten presenterar vi våra utlysningar här på webben, då lärosätena i målgruppen har möjlighet att söka.

Hur?

I respektive utlysningstext finns alla uppgifter om syfte och mål, vem som kan söka just den utlysningen, formella krav, tidplan och så vidare. Själva ansökan ska registreras i KK-stiftelsens portal, som du hittar under rubriken Ansök & rapportera.

KK-stiftelsens uppdrag:

Vårt uppdrag är att stärka Sveriges konkurrenskraft, varför samtliga projekt vi beviljar medel till ska bidra till detta.

Starka forsknings- och utbildningsmiljöer:

KK-stiftelsens stöd syftar till att skapa balans mellan samt styrka och kvalitet i utbildning och forskning. Våra program bidrar på olika sätt med att:

Stärka forskningen

 • Forskningsresultat
 • Öka forskningskapaciteten
 • Forskningssamarbeten med näringslivet
 • Fokusera forskningen
 • Positionera forskningen

Stärka utbildningen

 • Utveckla forskningsnära utbildningar
 • Utveckla näringslivsrelevanta utbildningar
 • Utveckla formerna för genomförande av utbildning
 • Komplettera studentmålgruppen med anställda i näringslivet
 • Öka utbildningskapaciteten
 • Positionera utbildningen

Exempel på stark forsknings- och utbildningsmiljö

En kultur där många personer driver verksamheten och tar ansvar för såväl forskning som finansiering. Det är en viktig förklaring till varför forskningsinriktningen inbyggda system vid Mälardalens högskola blivit nationellt ledande inom sitt område.
Läs artikeln här