Aktuella utlysningar

KK-stiftelsen utlyser program två tillfällen per år; en gång på våren och en gång på hösten. Programmen utlyses återkommande enligt en treårscykel.

Följande  program  är nu öppna för ansökningar:

KK-stiftelsens lanseringsträffar

Här kan du se hela webbsändningen av KK-stiftelsens vårlansering

Så småningom kommer höstens lanseringsträff den 18 september också att läggas upp här.

Här finner du också bilagor att ladda upp i samband med ansökan eller rapportering av projekt.

Tänk på att:

  • noga läsa utlysningstexten där programmets syfte och mål samt formella krav tydligt framgår
  • beskriva hur projektet bidrar till att bygga en komplett miljö
  • den sökande tillhör något av de lärosäten KK-stiftelsen stödjer
  • ni har förståelse för vad samproduktion innebär, hur KK-stiftelsen definierar näringsliv, och känner till vilka kostnader som godkänns.