Aktuella utlysningar

KK-stiftelsen utlyser program vid två tillfällen per år, i mars och i september. Programmen utlyses återkommande enligt en treårsplan.
I samband med lanseringen den 17 mars 2020 öppnar utlysningarna för Prospekt, Expertkompetens, Rekryteringar och Företagsforskarskolor.

För närvarande är inga  program  öppna för ansökningar.

KK-stiftelsens vårlansering äger rum tisdagen den 17 mars kl 13 – 17 i Klara Strand, Klarabergsviadukten 90, Stockholm.

Program:

  • KK-stiftelsens  vd  Eva Schelin
  • Inledning, Linda Assbring
  • Expertkompetens steg 1, Olle Vogel
  • Prospekt, Mattias Jarl
  • Rekryteringar, Olle Vogel
  • Företagsforskarskolor, Linda Assbring

17:00 slut för dagen

Därefter kommer utlysningarna att finns på www.kks.se. Webbsändningen från lanseringen kommer att finnas tillgänglig på webben några dagar senare.

Inbjudan har gått ut till rektor och registrator samt Grants office eller motsvarande vid KK-stiftelsens samtliga målgruppslärosäten.

Vänligen bekräfta deltagande till asa.odling@kks.se senast den 9 mars.

Tänk på att:

  • noga läsa utlysningstexten där programmets syfte och mål samt formella krav tydligt framgår
  • beskriva hur projektet bidrar till att bygga en komplett miljö
  • den sökande tillhör något av de lärosäten KK-stiftelsen stödjer
  • ni har förståelse för vad samproduktion innebär, hur KK-stiftelsen definierar näringsliv, och känner till vilka kostnader som godkänns.