Aktuella utlysningar

KK-stiftelsen utlyser program två tillfällen per år; en gång på våren och en gång på hösten. Programmen utlyses återkommande enligt en treårscykel.

Aktuella utlysningar

Just nu är inga program öppna. Den 21 mars öppnar följande  program  för ansökningar:

  • HÖG 19
  • Rekryteringar 19
  • Företagsforskarskolor 19
  • Professionell licentiat 19

Här kommer du så småningom att kunna se de inledande presentationerna från vårlanseringen 2019:

KK-stiftelsens vårlansering, videolänk, öppnas i slutet av mars

Tänk på att:

Har du frågor, hör gärna av dig till kansliet.

KK-stiftelsens utlysningar

Program för samverkan

KK-stiftelsen ger landets högskolor och nya universitet möjlighet att söka medel för forskning och utbildning inom ett antal program varje vår och höst.
- Våra krav på hög kvalitet i projekten och samverkan med näringslivet skapar både akademiskt lyft och stärkt konkurrenskraft, säger Ulf Hall, tillförordnad vd för KK-stiftelsen.