Aktuella utlysningar

KK-stiftelsen utlyser program två tillfällen per år; en gång på våren och en gång på hösten. Programmen utlyses återkommande enligt en treårscykel.

Aktuella utlysningar

Följande program är nu öppna för ansökningar:

Avans 18
NU 18
Synergi 18
Forskningsprofiler 18

Se de inledande presentationerna från höstlanseringen 2018:

KK-stiftelsens höstlansering, videolänk

Ulf Hall, tf vd, och Stefan Östholm, verksamhetschef, pratar om ambitionen att utveckla både verksamheten och dialogen med lärosätena, att KK-stiftelsen med grund i stadgarna stöttar lärosätena att strategiskt bygga kompletta, profilerade forsknings- och utbildningsmiljöer, om vad som utmärker stiftelsen som finansiär, programformer, krav på samproduktion och bedömningskriterierna.

Tänk på att:

Har du frågor, hör gärna av dig till kansliet.

Höstutlysningen 2018

Nya utlysningar för samverkan

KK-stiftelsen ger landets högskolor och nya universitet möjlighet att söka medel för forskning och utbildning inom fem program.
- Våra krav på hög kvalitet i projekten och samverkan med näringslivet skapar både akademiskt lyft och stärkt konkurrenskraft, säger Ulf Hall, tillförordnad vd för KK-stiftelsen.