Aktuella utlysningar

KK-stiftelsen utlyser program två tillfällen per år; en gång på våren och en gång på hösten. Programmen utlyses återkommande enligt en treårscykel. Lanseringstillfällena återkommer två gånger årligen, den tredje tisdagen i mars respektive september.

 

 

Följande  program  är nu öppna för ansökningar

Tänk på att:

  • noga läsa utlysningstexten där programmets syfte och mål samt formella krav tydligt framgår
  • beskriva hur projektet bidrar till att bygga en komplett miljö
  • den sökande tillhör något av de lärosäten KK-stiftelsen stödjer
  • ni har förståelse för vad samproduktion innebär, hur KK-stiftelsen definierar näringsliv, och känner till vilka kostnader som godkänns.