Aktuella utlysningar

KK-stiftelsen utlyser program två tillfällen per år; en gång på våren och en gång på hösten. Programmen utlyses återkommande enligt en treårscykel.

Följande  program  är nu öppna för ansökningar:

Tänk på att:

  • noga läsa utlysningstexten där programmets syfte och mål samt formella krav tydligt framgår
  • beskriva hur projektet bidrar till att bygga en komplett miljö
  • den sökande tillhör något av de lärosäten KK-stiftelsen stödjer
  • ni har förståelse för vad samproduktion innebär, hur KK-stiftelsen definierar näringsliv, och känner till vilka kostnader som godkänns.
Vårlanseringen 2019

Nya utlysningar för samverkan mellan forskare och näringslivet

KK-stiftelsen presenterar sex utlysningar som ger akademin möjlighet att genomföra forskningsprojekt, starta företagsforskarskolor, rekrytera nyckelpersoner, och utveckla flexibla nätbaserade kurser för kompetensutveckling av redan yrkesverksamma. Förra året beviljade stiftelsen över 500 miljoner kronor.