Aktuella utlysningar

Nu är fyra program öppna för ansökningar: Prospekt, Expertkompetens, Rekryteringar och Företagsforskarskolor. Se utlysningsunderlag här nedan. Välkommen med frågor till respektive programansvarig.

Tänk på att:

KK-stiftelsen utlyser program vid två tillfällen per år, i mars och i september. Programmen utlyses återkommande enligt en treårsplan.