Aktuella utlysningar

Nu är tre program öppna för ansökningar: Prospekt, Företagsforskarskolor och Rekryteringar. Se utlysningsunderlag här nedan. Välkommen med frågor till respektive programansvarig.

Här finner du den powerpointpresentation som beskriver vårens fyra ordinarie program.
Presentation i samband med att programmen lanserades 17 mars 2020

Prospekt  20. Deadline för ansökan 28 augusti.
Utlysning Prospekt 20
Call for proposals Prospekt 20
Underskriftsbilaga sökande

Företagsforskarskolor 20. Deadline för ansökan 8 september.
Utlysning Företagsforskarskolor 20
Call for proposals Industrial Graduate Schools 20
Underskriftsbilaga sökande

Rekryteringar 20. Deadline för ansökan 18 september.
Utlysning Rekryteringar 20
Call for proposals Recruitments 20
Underskriftsbilaga sökande

Tänk på att:

KK-stiftelsen utlyser program vid två tillfällen per år, i mars och i september. Programmen utlyses återkommande enligt en treårsplan.