Arbete i grupp.

Sök finansiering hos oss

Sveriges högskolor och nyare universitet kan ansöka om finansiering hos KK-stiftelsen. Vår finansiering går till lärosätet och ansöker gör den projektledare som ska bedriva projektet. Detaljerad information om hur en ansökan ska utformas för att kunna bedömas finns i respektive programs utlysningstext.

Att ansöka om medel

Utforma ansökan

Alla ansökningar lämnas in via vår ansöknings- och rapporteringsportal SBS Manager. Ansökan ska lämnas in av projektets projektledare som skapar ett personligt konto i portalen.

Blanketter för ansökan

Se noga till att ansökan inkluderar all information och uppgifter som efterfrågas, inklusive bilagor. Ansökan kan kompletteras fram till sista ansökningsdag och ska signeras (digitalt) av projektledare, projektägare och rektor.

Så bedöms ansökningar

Programspecifika processer

Bedömnings- och beslutsprocessen för ansökningar kan skilja sig åt mellan våra olika program. Du hittar information om den programspecifika hanteringen samt tidplan i respektive programs utlysningstext.

Externa bedömare anlitas

Alla ansökningar som inkommer till KK-stiftelsen och uppfyller programmets formella krav granskas av externa bedömargrupper. Varje program har en egen bedömargrupp som utses efter varje utlysningsomgång. Bedömargrupperna består av personer från akademi och näringsliv