Arbeta hos oss

När KK-stiftelsen har lediga tjänster hittar du dem här. Här kan du också läsa några intervjuer med medarbetare och mer om oss.

KK-stiftelsens vd och medarbetare utgör tillsammans en organisation med det gemensamma målet att stärka Sveriges konkurrenskraft. Det gör vi genom att bidra med projektmedel till forskning och utbildning på avancerad nivå vid landets högskolor och nyare universitet. Ett krav vi alltid ställer är att de projekt som vi finansierar ska ske i samverkan med näringsliv.

Vår ambition är att vara en attraktiv arbetsgivare. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och varje individ har styrkor som bidrar till stiftelsens mål och uppdrag.

Vi har vårt kontor i Stockholm city där vi sitter i ett öppet landskap nära Kungsträdgården. Vi är en mindre organisation med 14 anställda. Det innebär att vi är en sammansvetsad grupp som jobbar mycket i team och har roligt på jobbet.

Som anställd på KK-stiftelsen omfattas du av kollektivavtalet mellan Almega Tjänsteföretagen – Unionen och Akademikerförbunden.

Hos oss får du ta del av förmåner som vi erbjuder våra anställda; bland annat friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning, företagshälsovård och löneväxling.

Här finns stora möjligheter att ta initiativ till egna projekt och få genomföra dessa.

Jag tycker att det är speciellt intressant att få vara med och följa hur vår finansiering, tillsammans med annan, bidrar till långsiktig uppbyggnad och etablering av starka forsknings- och utbildningsmiljöer på lärosätena. / Malin, Programansvarig

Man får träffa många kunniga och drivande personer som arbetar med att utveckla Sveriges forskning och näringsliv!

Det är ett bra arbetsklimat och mycket teamkänsla, vilket gör det lätt att samarbeta och få saker gjorda. Det är också spännande att vårt uppdrag har flera olika dimensioner. Vi stödjer både forskning och kompetensförsörjning och ska bidra till såväl vetenskaplig utveckling som till ökad konkurrenskraft för svenska företag. / Mattias, Programansvarig

Man får med sig en extremt bra kunskap om forsknings- och utbildningssverige

Trots att vi är en stiftelse jobbar vi nästan som en startup – vi jobbar tätt ihop, vi hjälper varandra och lär från varandra. Ingen behöver sitta ensam i lunchrummet! / Gabriel, Programansvarig