KK-stiftelsen finansierar forskning och kompetensutveckling som sker i samverkan, för att stärka Sveriges konkurrenskraft.

Aktuella utlysningar
22
lärosäten
10,6
miljarder kronor i stöd
3 314
projekt sedan starten

Lärosäten vi stödjer

Lärosäten vi stödjer Lärosäten vi stödjer