Vindkraftverk. Foto Jason Blackeye Unsplash

Vi stärker Sveriges konkurrenskraft

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling finansierar forskning och kompetensutveckling som sker i samverkan för att stärka Sveriges konkurrenskraft.

Välkommen till vår nya webb!

Nu lanserar vi en ny och efterlängtad webbplats. Här hittar du bland annat aktuella utlysningar, information om att söka finansiering, fakta om oss, nyheter och reportage – och inte minst fördjupad information om varför det är så bra med samverkan mellan akademi och näringsliv. Samtidigt har vi uppdaterat vår grafiska profil, bytt typsnitt och filat på vår logotyp. Med en ny visuell identitet ser vi nu mer ut som vi redan känner oss!

 • Satsning på kompetens för näringslivets klimatomställning
  En hand som håller i en blomma mot solen
  Nyhet

  Satsning på kompetens för näringslivets klimatomställning

  Nu har KK-stiftelsens särskilda utlysning Kompetens för näringslivets klimatomställning stängt. I projekten ska lärosäten tillsammans med näringsliv och andra parter ta fram och genomföra utbildningar på avancerad nivå som ger kompetens att hantera kompetensförsörjning under klimatomställningen. Totalt har 9 nio ansökningar inkommit från lärosäten i norr till söder. Satsningen omfattar totalt 75 miljoner kronor.

 • Örebroforskare får skjuts i karriären
  Ingrid Rijk, forskare, Örebro universitet
  Nyhet

  Örebroforskare får skjuts i karriären

  Forskarna ska i samverkan med näringslivspartners studera toxiska effekter av nanopartiklar samt saneringsmetoder för mark.

 • KK-stiftelsen skriver på CoARA
  KK-stiftelsen. Foto Sten Jansin
  Nyhet

  KK-stiftelsen skriver på CoARA

  En europeisk koalition, CoARA, Coalition for Advancing Research Assessment, ska bidra till att utveckla och modernisera bedömning av forskning. Syftet är ytterst att förbättra forskningens kvalitet, effektivitet och genomslagskraft. KK-stiftelsen blir nu en av de svenska finansiärerna som tidigt väljer att skriva under koalitionen.


Stärkt konkurrenskraft genom samproduktion

Vad innebär samproduktion?

Samproduktion utgör grunden i KK-stiftelsens verksamhet och genomsyrar de projekt som finansieras. Det innebär att de projekt som vi finansierar ska utformas och genomföras i nära samarbete mellan akademi och näringsliv, och oftast med en medfinansiering från näringslivet som motsvarar vår insats.

Akademi och företag väljer område

Våra utlysningar är öppna för projektförslag inom alla ämnes- och verksamhetsområden. Akademin och näringslivet definierar gemensamt områden och frågeställningar med både vetenskapligt intresse och god företagsrelevans. KK-stiftelsens finansiering spänner därför över många olika vetenskapliga områden och näringslivssektorer.

Aktuella utlysningar

 • Läs mer
  Utlysning

  Avans 22

  KK-stiftelsen inbjuder Sveriges högskolor och nyare universitet att ansöka om finansiering för att utveckla utbildningsprogram på avancerad nivå tillsammans med näringslivet.

  Kontakt

  Petter Zirath, Programansvarig

  petter.zirath@kks.se

  0737128135

  Sista ansökningsdag:

  19

  januari 2023

  15:00

 • Läs mer
  Utlysning

  Forskningsprofiler 22

  KK-stiftelsen inbjuder Sveriges högskolor och nyare universitet att ansöka om finansiering av Forskningsprofiler. Programmet ger ett lärosäte möjlighet att långsiktigt profilera och positionera sin fo...

  Kontakt

  Mattias Jarl, Programansvarig

  mattias.jarl@kks.se

  0737128130

  Sista ansökningsdag:

  23

  januari 2023

  15:00

 • Läs mer
  Utlysning

  NU 22

  KK-stiftelsen inbjuder Sveriges högskolor och nyare universitet att ansöka om finansiering för att utveckla och genomföra nätbaserade kurser på avancerad nivå tillsammans med näringslivet.

  Kontakt

  Petter Zirath, Programansvarig

  petter.zirath@kks.se

  0737128135

  Sista ansökningsdag:

  26

  januari 2023

  15:00

 • Läs mer
  Utlysning

  Synergi 22

  KK-stiftelsen inbjuder Sveriges högskolor och nyare universitet att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Genom flera delprojekt ska forskare och företag gemensamt adressera en integrerande frå...

  Kontakt

  Yvonne Fors, Programansvarig

  yvonne.fors@kks.se

  0737128158

  Sista ansökningsdag:

  27

  januari 2023

  15:00

 • Läs mer
  Utlysning

  Expertkompetens 22

  KK-stiftelsen inbjuder Sveriges högskolor och nyare universitet att ansöka om finansiering för att utveckla och genomföra näringslivsrelevanta utbildningsinsatser på avancerad nivå för yrkesverksamma....

  Kontakt

  Maria Dollhopf, Programansvarig

  maria.dollhopf@kks.se

  0737128136

  Sista ansökningsdag:

  03

  februari 2023

  15:00

Aktuella utlysningar

 • Läs mer
  Utlysning

  Avans 22

  KK-stiftelsen inbjuder Sveriges högskolor och nyare universitet att ansöka om fi...

  Kontakt

  Petter Zirath, Programansvarig

  petter.zirath@kks.se

  0737128135

  Sista ansökningsdag:

  19 januari 2023 15:00
 • Läs mer
  Utlysning

  Forskningsprofiler 22

  KK-stiftelsen inbjuder Sveriges högskolor och nyare universitet att ansöka om fi...

  Kontakt

  Mattias Jarl, Programansvarig

  mattias.jarl@kks.se

  0737128130

  Sista ansökningsdag:

  23 januari 2023 15:00
 • Läs mer
  Utlysning

  NU 22

  KK-stiftelsen inbjuder Sveriges högskolor och nyare universitet att ansöka om fi...

  Kontakt

  Petter Zirath, Programansvarig

  petter.zirath@kks.se

  0737128135

  Sista ansökningsdag:

  26 januari 2023 15:00
 • Läs mer
  Utlysning

  Synergi 22

  KK-stiftelsen inbjuder Sveriges högskolor och nyare universitet att ansöka om fi...

  Kontakt

  Yvonne Fors, Programansvarig

  yvonne.fors@kks.se

  0737128158

  Sista ansökningsdag:

  27 januari 2023 15:00
 • Läs mer
  Utlysning

  Expertkompetens 22

  KK-stiftelsen inbjuder Sveriges högskolor och nyare universitet att ansöka om fi...

  Kontakt

  Maria Dollhopf, Programansvarig

  maria.dollhopf@kks.se

  0737128136

  Sista ansökningsdag:

  03 februari 2023 15:00