Vi stärker Sveriges konkurrenskraft

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling finansierar forskning och kompetensutveckling som sker i samverkan för att stärka Sveriges konkurrenskraft.
 • Hurra för 30 år med KK-stiftelsen!
  Nyhet

  Hurra för 30 år med KK-stiftelsen!

  År 1994 bildades ett antal forskningsstiftelser med kapital från de avskaffade löntagarfonderna som bas. KK-stiftelsen var en av dessa.  Uppdraget sedan start är att finansiera forskning och kompetensutveckling vid Sveriges högskolor och nyare universitet när det sker i samverkan med näringslivet. Eva Schelin, vd, summerar här kort med några tillbakablickar och ser framåt.

 • Skräddarsydda utbildningar tas fram för näringslivets gröna omställning
  Nyhet

  Skräddarsydda utbildningar tas fram för näringslivets gröna omställning

  Inom ramen för KK-stiftelsens satsning på kompetensutveckling för näringslivets klimatomställning pågår arbetet för fullt.  Kurser och utbildningsprogram på avancerad nivå utvecklas nu och startas gemensamt av lärosäten, näringsliv och andra samverkanspartners och anpassas med fokus på yrkesverksammas behov.  Här kan du läsa tre intervjuer med projektledarna Boel Ekergård, Högskolan Väst, Ehsan Ghassemali, Jönköping University och Bjarne Berquist, Luleå tekniska universitet.

 • Nu tar KK-stiftelsen fram en femårsstrategi
  Nyhet

  Nu tar KK-stiftelsen fram en femårsstrategi

  Startskottet går nu för KK-stiftelsens arbete med att ta fram en strategi för de kommande fem åren.  Arbetsprocessen kommer bland annat att involvera en lärosätesturné för att få in externa perspektiv. Joakim Appelquist, som är nyrekryterad chef för strategisk utveckling på KK-stiftelsen, kommer att leda arbetet. Här svarar han och Eva Schelin som är vd på några frågor.

Forskningspolitiskt inspel

I KK-stiftelsens inspel till den kommande forsknings- och innovationspropositionen har vi valt att fokusera på fyra större reformförslag som långsiktigt stärker högskole- och universitetssektorn.

KK-stiftelsens inspel till forsknings- och innovationspropositionen

Stärkt konkurrenskraft genom samproduktion

Vad innebär samproduktion?

Samproduktion utgör grunden i KK-stiftelsens verksamhet och genomsyrar de projekt som finansieras. De projekt som vi finansierar ska utformas och genomföras i nära samarbete mellan akademi och näringsliv, och oftast med en medfinansiering från näringslivet som motsvarar vår insats.

Akademi och företag väljer område

Våra utlysningar är öppna för projektförslag inom alla ämnes- och verksamhetsområden. Akademin och näringslivet definierar gemensamt områden och frågeställningar med både vetenskapligt intresse och god företagsrelevans. KK-stiftelsens finansiering spänner därför över många olika vetenskapliga områden och näringslivssektorer.

Att bygga starka utbildnings- och forskningsmiljöer

Alla stödformer bidrar

Alla våra program bidrar på olika sätt till att miljöer långsiktigt kan etablera och upprätthålla en stark nationell och internationell vetenskaplig eller konstnärlig position som också utgör ett profilområde för lärosätet. På så sätt kan miljön också bli en långsiktig och värdefull partner för näringslivet.

Vad menas med stark miljö?

En stark miljö har förmågan att samlat och långsiktigt utveckla sin forskning och utbildning i samverkan med näringslivet. Prioritering och en gemensam väl förankrad ambition ger förutsättningar att etablera en stark vetenskaplig position och profil med hög relevans för näringsliv och samhälle.

Våra stödformer

KK-stiftelsen erbjuder åtta program för projektstöd. Programmen är utformade för att bidra till strategiskt starka forsknings- och utbildningsmiljöer på lärosätena och samtidigt bidra till utveckling och ökad kompetens för näringslivet.

KK-stiftelsens program