Vindkraftverk. Foto Jason Blackeye Unsplash

Vi stärker Sveriges konkurrenskraft

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling finansierar forskning och kompetensutveckling som sker i samverkan för att stärka Sveriges konkurrenskraft.
 • 35 miljoner till forskning i samproduktion med näringslivet
  Concept of green electric car
  Nyhet

  35 miljoner till forskning i samproduktion med näringslivet

  Mälardalens universitet, Örebro universitet och Linnéuniversitetet får dela på 35 miljoner kronor för forskningsprojekt som efterfrågas av näringslivet. Ett av forskningsprojekten handlar om att maximera cirkulariteten för elfordonsbatterier för att främja tillverkningsindustrin – och bidra till ett mer hållbart samhälle med till exempel klimatneutrala transporter.

 • Grattis till KK-stiftelsens Malin Henningsson som disputerat om organisering av den akademiska karriären
  collage av flera bilder i fyra rutor
  Nyhet

  Grattis till KK-stiftelsens Malin Henningsson som disputerat om organisering av den akademiska karriären

  I dagarna har vår medarbetare Malin Henningsson disputerat vid Institutionen för lärande som tillhör Skolan för industriell teknik och management (ITM) vid KTH.  Hennes avhandling handlar om organiseringen av den akademiska karriären och hon har studerat rekrytering och karriärvägar från ett ledningsperspektiv.

 • Öppning och stängning av utlysningar
  genrebild samarbete
  Nyhet

  Öppning och stängning av utlysningar

  Till skillnad mot tidigare kommer nu KK-stiftelsens program att utlysas samlat en gång per år, i september. Våra utlysningar lanseras med ett event 6 september i Stockholm - så boka in datumet redan nu.  Observera att fyra av programmen stänger redan i början av november.


Lansering 6 september 2023

Till skillnad mot tidigare kommer nu KK-stiftelsens program att utlysas samlat en gång per år, i september. Våra utlysningar lanseras med ett event 6 september så boka in datumet redan nu. Nedan finns datumen för när utlysningarna stänger. Observera att fyra program stänger redan i början av november, det gäller Prospekt, Avans, Hög och Rekryteringar.

Aktuella utlysningar

Aktuella utlysningar

Stärkt konkurrenskraft genom samproduktion

Vad innebär samproduktion?

Samproduktion utgör grunden i KK-stiftelsens verksamhet och genomsyrar de projekt som finansieras. Det innebär att de projekt som vi finansierar ska utformas och genomföras i nära samarbete mellan akademi och näringsliv, och oftast med en medfinansiering från näringslivet som motsvarar vår insats.

Akademi och företag väljer område

Våra utlysningar är öppna för projektförslag inom alla ämnes- och verksamhetsområden. Akademin och näringslivet definierar gemensamt områden och frågeställningar med både vetenskapligt intresse och god företagsrelevans. KK-stiftelsens finansiering spänner därför över många olika vetenskapliga områden och näringslivssektorer.

Att bygga starka utbildnings- och forskningsmiljöer

KK-stiftelsen vill stödja byggandet av starka miljöer som skapar värden för såväl akademi som näringsliv och samhälle. Alla våra stödformer bidrar till att miljöer långsiktigt kan etablera och upprätthålla en stark vetenskaplig eller konstnärlig position som också utgör ett profilområde för lärosätet. På så sätt kan miljön också bli en långsiktig och värdefull partner för näringslivet.

Vad menar vi med starka forsknings- och utbildningsmiljöer?