Vindkraftverk. Foto Jason Blackeye Unsplash

Vi stärker Sveriges konkurrenskraft

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling finansierar forskning och kompetensutveckling som sker i samverkan för att stärka Sveriges konkurrenskraft.

Att bygga starka utbildnings- och forskningsmiljöer

Alla stödformer bidrar

Alla våra program bidrar på olika sätt till att miljöer långsiktigt kan etablera och upprätthålla en stark nationell och internationell vetenskaplig eller konstnärlig position som också utgör ett profilområde för lärosätet. På så sätt kan miljön också bli en långsiktig och värdefull partner för näringslivet.

Vad menas med stark miljö?

En stark miljö har förmågan att samlat och långsiktigt utveckla sin forskning och utbildning i samverkan med näringslivet. Prioritering och en gemensam väl förankrad ambition ger förutsättningar att etablera en stark vetenskaplig position och profil med hög relevans för näringsliv och samhälle.

Aktuella utlysningar

 • Läs mer
  Utlysning

  Forskningsprofiler intresseanmälan

  Obligatorisk intresseanmälan till programmet Forskningsprofiler senast 12 oktober 2023. Sista ansökningsdag till programmet är 1 februari 2024. Mer information finns i länken ”Läs mer”....

  Kontakt

  Mattias Jarl, Programansvarig

  mattias.jarl@kks.se

  Sista ansökningsdag:

  12

  oktober 2023

  15:00

 • Läs mer
  Utlysning

  Prospekt 23

  I programmet Prospekt ges stöd till nyligen disputerade forskare som självständigt ska bedriva ett forskningsprojekt i samproduktion med näringsliv.

  Kontakt

  Maria Dollhopf, Programansvarig

  maria.dollhopf@kks.se

  0737128110

  Sista ansökningsdag:

  08

  november 2023

  15:00

 • Läs mer
  Utlysning

  Avans 23

  Med programmet Avans vill KK-stiftelsen ge lärosäten möjlighet att tillsammans med företag nyutveckla eller vidareutveckla utbildningsprogram på avancerad nivå.

  Kontakt

  Petter Zirath, Programansvarig

  petter.zirath@kks.se

  0737128135

  Sista ansökningsdag:

  08

  november 2023

  15:00

 • Läs mer
  Utlysning

  Hög 23

  I programmet Hög ges lärosäten möjlighet att bedriva ett forskningsprojekt i samproduktion med näringslivet.

  Kontakt

  Gabriel Granström, Programansvarig

  gabriel.granstrom@kks.se

  0737128133

  Sista ansökningsdag:

  09

  november 2023

  15:00

 • Läs mer
  Utlysning

  Rekryteringar 23

  I programmet Rekryteringar ges lärosäten möjlighet till nyrekrytering av biträdande lektor, lektor, professor, internationell gästprofessor eller adjungerad professor/lektor från näringslivet. En lekt...

  Kontakt

  Petter Zirath, Programansvarig

  petter.zirath@kks.se

  0737128135

  Sista ansökningsdag:

  15

  november 2023

  15:00

 • Läs mer
  Utlysning

  Forskningsprofiler 23

  Intresseanmälan senast 12 oktober! I programmet Forskningsprofiler ges lärosäten möjlighet att tillsammans med företag utveckla och förstärka en internationellt konkurrenskraftig forskningsprofil. ...

  Kontakt

  Mattias Jarl, Programansvarig

  mattias.jarl@kks.se

  0737128130

  Sista ansökningsdag:

  01

  februari 2024

  15:00

 • Läs mer
  Utlysning

  Synergi 23

  I programmet Synergi ges lärosäten möjlighet att tillsammans med företag fokusera mot en integrerad forskningsinriktning som även kan bidra till lärosätets vetenskapliga profilering. Det samlande syne...

  Kontakt

  Yvonne Fors, Programansvarig

  yvonne.fors@kks.se

  0737128158

  Sista ansökningsdag:

  01

  februari 2024

  15:00

 • Läs mer
  Utlysning

  Företagsforskarskolor 23

  Med programmet Företagsforskarskolor vill KK-stiftelsen ge lärosäten möjlighet att skapa tematiska forskarskolor tillsammans med näringslivet.

  Kontakt

  Therése Nordström, Programansvarig

  therese.nordstrom@kks.se

  0703625208

  Sista ansökningsdag:

  05

  februari 2024

  15:00

 • Läs mer
  Utlysning

  Expertkompetens 22

  Med programmet Expertkompetens vill KK-stiftelsen ge lärosäten möjlighet att tillsammans med företag utveckla sin förmåga att möta näringslivets behov av kompetensutveckling för yrkesverksamma....

  Kontakt

  Maria Dollhopf, Programansvarig

  maria.dollhopf@kks.se

  0737128136

  Sista ansökningsdag:

  06

  februari 2024

  15:00

Aktuella utlysningar

 • Läs mer
  Utlysning

  Forskningsprofiler intresseanmälan

  Obligatorisk intresseanmälan till programmet Forskningsprofiler senast 12 oktobe...

  Kontakt

  Mattias Jarl, Programansvarig

  mattias.jarl@kks.se

  Sista ansökningsdag:

  12 oktober 2023 15:00
 • Läs mer
  Utlysning

  Prospekt 23

  I programmet Prospekt ges stöd till nyligen disputerade forskare som självständi...

  Kontakt

  Maria Dollhopf, Programansvarig

  maria.dollhopf@kks.se

  0737128110

  Sista ansökningsdag:

  08 november 2023 15:00
 • Läs mer
  Utlysning

  Avans 23

  Med programmet Avans vill KK-stiftelsen ge lärosäten möjlighet att tillsammans m...

  Kontakt

  Petter Zirath, Programansvarig

  petter.zirath@kks.se

  0737128135

  Sista ansökningsdag:

  08 november 2023 15:00
 • Läs mer
  Utlysning

  Hög 23

  I programmet Hög ges lärosäten möjlighet att bedriva ett forskningsprojekt i sam...

  Kontakt

  Gabriel Granström, Programansvarig

  gabriel.granstrom@kks.se

  0737128133

  Sista ansökningsdag:

  09 november 2023 15:00
 • Läs mer
  Utlysning

  Rekryteringar 23

  I programmet Rekryteringar ges lärosäten möjlighet till nyrekrytering av biträda...

  Kontakt

  Petter Zirath, Programansvarig

  petter.zirath@kks.se

  0737128135

  Sista ansökningsdag:

  15 november 2023 15:00
 • Läs mer
  Utlysning

  Forskningsprofiler 23

  Intresseanmälan senast 12 oktober! I programmet Forskningsprofiler ges lärosäten...

  Kontakt

  Mattias Jarl, Programansvarig

  mattias.jarl@kks.se

  0737128130

  Sista ansökningsdag:

  01 februari 2024 15:00
 • Läs mer
  Utlysning

  Synergi 23

  I programmet Synergi ges lärosäten möjlighet att tillsammans med företag fokuser...

  Kontakt

  Yvonne Fors, Programansvarig

  yvonne.fors@kks.se

  0737128158

  Sista ansökningsdag:

  01 februari 2024 15:00
 • Läs mer
  Utlysning

  Företagsforskarskolor 23

  Med programmet Företagsforskarskolor vill KK-stiftelsen ge lärosäten möjlighet a...

  Kontakt

  Therése Nordström, Programansvarig

  therese.nordstrom@kks.se

  0703625208

  Sista ansökningsdag:

  05 februari 2024 15:00
 • Läs mer
  Utlysning

  Expertkompetens 22

  Med programmet Expertkompetens vill KK-stiftelsen ge lärosäten möjlighet att til...

  Kontakt

  Maria Dollhopf, Programansvarig

  maria.dollhopf@kks.se

  0737128136

  Sista ansökningsdag:

  06 februari 2024 15:00

Våra stödformer

KK-stiftelsen erbjuder åtta program för projektstöd. Programmen är utformade för att bidra till strategiskt starka forsknings- och utbildningsmiljöer på lärosätena och samtidigt bidra till utveckling och ökad kompetens för näringslivet. Alla våra stödformer bidrar till att miljöer långsiktigt kan etablera och upprätthålla en stark vetenskaplig eller konstnärlig position som också utgör ett profilområde för lärosätet. På så sätt kan miljön också bli en långsiktig och värdefull partner för näringslivet. Till skillnad mot tidigare utlyses nu KK-stiftelsens program samlat en gång per år, i september. Observera att fyra program stänger redan i början av november, det gäller Prospekt (8 nov), Avans (8 nov), Hög (9 nov) och Rekryteringar (15 nov).

KK-stiftelsens program

Stärkt konkurrenskraft genom samproduktion

Vad innebär samproduktion?

Samproduktion utgör grunden i KK-stiftelsens verksamhet och genomsyrar de projekt som finansieras. Det innebär att de projekt som vi finansierar ska utformas och genomföras i nära samarbete mellan akademi och näringsliv, och oftast med en medfinansiering från näringslivet som motsvarar vår insats.

Akademi och företag väljer område

Våra utlysningar är öppna för projektförslag inom alla ämnes- och verksamhetsområden. Akademin och näringslivet definierar gemensamt områden och frågeställningar med både vetenskapligt intresse och god företagsrelevans. KK-stiftelsens finansiering spänner därför över många olika vetenskapliga områden och näringslivssektorer.

 • Utlysningar och nyheter höst 2023
  genrebild Pixels
  Nyhet

  Utlysningar och nyheter höst 2023

  Våra program utlyses nu samlat en gång per år, i september. Utlysningarna har publicerats på vår webbplats och du kan också se lanseringen i efterhand. Deadline för ansökningar är i november respektive februari.

 • KK-stiftelsen finansierar internationell forskarskola för ökad industriell omvandling
  KK-stiftelsen finansierar internationell forskarskola vid Mittuniversitetet. Mattias O´Nils blir ansvarig vid lärosätet.
  Nyhet

  KK-stiftelsen finansierar internationell forskarskola för ökad industriell omvandling

  Med stöd från KK-stiftelsen på drygt 15 miljoner får nu Mittuniversitetet möjlighet att starta en internationell forskarskola. Mittuniversitetet genomför forskarskolan i samverkan med sju europeiska och ett kanadensiskt lärosäte. Inledningsvis rekryteras åtta doktorander för forskningsprojekt inom utveckling av AI, Internet of Things, material och processer.

 • KK-stiftelsen växlar upp och rekryterar för att stärka svensk konkurrenskraft
  Joakim Appelquist och Christina Alwert
  Nyhet

  KK-stiftelsen växlar upp och rekryterar för att stärka svensk konkurrenskraft

  Med 30 års erfarenhet av att finansiera samproduktion mellan akademi och näringsliv vässar KK-stiftelsen nu sina insatser för att stärka svensk konkurrenskraft. Ett första steg är två nya rekryteringar som tar plats i ledningen. Joakim Appelquist blir chef för strategisk utveckling och externa relationer och Christina Alwert chef för verksamhetsstöd med ansvar för ekonomi och KK-stiftelsens kapitalhantering.


Ny Faktureringsadress

Fr.o.m. 2023-09-15 har KK-stiftelsen en ny adress för fakturor. För mer information och hur du går tillväga, följ länken!

Information om faktura