Vindkraftverk. Foto Jason Blackeye Unsplash

Vi stärker Sveriges konkurrenskraft

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling finansierar forskning och kompetensutveckling som sker i samverkan för att stärka Sveriges konkurrenskraft.

Aktuella utlysningar

 • Läs mer Synergi 23
  Öppen för ansökan

  Synergi 23

  I programmet Synergi ges lärosäten möjlighet att tillsammans med företag fokusera mot en integrerad forskningsinriktning som även kan bidra till lärosätets vetenskapliga profilering. Det samlande syne...

 • Läs mer Forskningsprofiler 23
  Öppen för ansökan

  Forskningsprofiler 23

  Intresseanmälan senast 12 oktober! I programmet Forskningsprofiler ges lärosäten möjlighet att tillsammans med företag utveckla och förstärka en internationellt konkurrenskraftig forskningsprofil....

 • Läs mer Företagsforskarskolor 23
  Öppen för ansökan

  Företagsforskarskolor 23

  Med programmet Företagsforskarskolor vill KK-stiftelsen ge lärosäten möjlighet att skapa tematiska forskarskolor tillsammans med näringslivet.

 • Läs mer Expertkompetens 22
  Öppen för ansökan

  Expertkompetens 22

  Med programmet Expertkompetens vill KK-stiftelsen ge lärosäten möjlighet att tillsammans med företag utveckla sin förmåga att möta näringslivets behov av kompetensutveckling för yrkesverksamma....

Aktuella utlysningar

 • Läs mer Synergi 23
  Öppen för ansökan

  Synergi 23

  I programmet Synergi ges lärosäten möjlighet att tillsammans med företag fokusera mot en integrerad forskningsinriktning som även kan bidra till lärosätets vetenskapliga profilering. Det samlande synergiprojektet uppstår genom kombinationen av flera ...

  Kontakt

  Yvonne Fors, Programansvarig

  yvonne.fors@kks.se

  0737128158

  Sista ansökningsdag

 • Läs mer Forskningsprofiler 23
  Öppen för ansökan

  Forskningsprofiler 23

  Intresseanmälan senast 12 oktober! I programmet Forskningsprofiler ges lärosäten möjlighet att tillsammans med företag utveckla och förstärka en internationellt konkurrenskraftig forskningsprofil.

  Kontakt

  Mattias Jarl, Programansvarig

  mattias.jarl@kks.se

  0737128130

  Sista ansökningsdag

 • Läs mer Företagsforskarskolor 23
  Öppen för ansökan

  Företagsforskarskolor 23

  Med programmet Företagsforskarskolor vill KK-stiftelsen ge lärosäten möjlighet att skapa tematiska forskarskolor tillsammans med näringslivet.

  Kontakt

  Therése Nordström, Programansvarig

  therese.nordstrom@kks.se

  0703625208

  Sista ansökningsdag

 • Läs mer Expertkompetens 22
  Öppen för ansökan

  Expertkompetens 22

  Med programmet Expertkompetens vill KK-stiftelsen ge lärosäten möjlighet att tillsammans med företag utveckla sin förmåga att möta näringslivets behov av kompetensutveckling för yrkesverksamma.

  Kontakt

  Maria Dollhopf, Programansvarig

  maria.dollhopf@kks.se

  0737128136

  Sista ansökningsdag

Forskningspolitiskt inspel till regeringen

I KK-stiftelsens inspel till den kommande forsknings- och innovationspropositionen har vi valt att fokusera på fyra större reformförslag som långsiktigt stärker högskole- och universitetssektorn.

KK-stiftelsens inspel till forsknings- och innovationspropositionen
 • Utlysningar och nyheter höst 2023
  Nyhet

  Utlysningar och nyheter höst 2023

  Våra program utlyses nu samlat en gång per år, i september. Utlysningarna har publicerats på vår webbplats och du kan också se lanseringen i efterhand. Deadline för ansökningar är i november respektive februari.

 • The Knowledge Foundations English website is officially up!
  Nyhet

  The Knowledge Foundations English website is officially up!

  Our new website is now available in English. With the English version, we hope that it will be easier for our target group universities and collaborating companies to take part in important, and inspiring, information.

 • KK-stiftelsen finansierar internationell forskarskola för ökad industriell omvandling
  Nyhet

  KK-stiftelsen finansierar internationell forskarskola för ökad industriell omvandling

  Med stöd från KK-stiftelsen på drygt 15 miljoner får nu Mittuniversitetet möjlighet att starta en internationell forskarskola. Mittuniversitetet genomför forskarskolan i samverkan med sju europeiska och ett kanadensiskt lärosäte. Inledningsvis rekryteras åtta doktorander för forskningsprojekt inom utveckling av AI, Internet of Things, material och processer.

Stärkt konkurrenskraft genom samproduktion

Vad innebär samproduktion?

Samproduktion utgör grunden i KK-stiftelsens verksamhet och genomsyrar de projekt som finansieras. De projekt som vi finansierar ska utformas och genomföras i nära samarbete mellan akademi och näringsliv, och oftast med en medfinansiering från näringslivet som motsvarar vår insats.

Akademi och företag väljer område

Våra utlysningar är öppna för projektförslag inom alla ämnes- och verksamhetsområden. Akademin och näringslivet definierar gemensamt områden och frågeställningar med både vetenskapligt intresse och god företagsrelevans. KK-stiftelsens finansiering spänner därför över många olika vetenskapliga områden och näringslivssektorer.

Att bygga starka utbildnings- och forskningsmiljöer

Alla stödformer bidrar

Alla våra program bidrar på olika sätt till att miljöer långsiktigt kan etablera och upprätthålla en stark nationell och internationell vetenskaplig eller konstnärlig position som också utgör ett profilområde för lärosätet. På så sätt kan miljön också bli en långsiktig och värdefull partner för näringslivet.

Vad menas med stark miljö?

En stark miljö har förmågan att samlat och långsiktigt utveckla sin forskning och utbildning i samverkan med näringslivet. Prioritering och en gemensam väl förankrad ambition ger förutsättningar att etablera en stark vetenskaplig position och profil med hög relevans för näringsliv och samhälle.

Våra stödformer

KK-stiftelsen erbjuder åtta program för projektstöd. Programmen är utformade för att bidra till strategiskt starka forsknings- och utbildningsmiljöer på lärosätena och samtidigt bidra till utveckling och ökad kompetens för näringslivet. Fyra program har stängt redan nu i november och övriga fyra har deadline för ansökan i februari.

KK-stiftelsens program