KK-stiftelsen finansierar forskning och kompetensutveckling som sker i samverkan, för att stärka Sveriges konkurrenskraft.

Särskild utlysning - Kompetens för näringslivets klimatomställning
22
lärosäten
11,1
miljarder kronor i stöd
3 382
projekt sedan starten

Lärosäten vi stödjer

Lärosäten vi stödjer Lärosäten vi stödjer