Öppen tillgång till forskningsresultat och breddad syn på akademisk meritering

KK-stiftelsen verkar för öppen tillgång av forskningsresultat och ansluter sig till de övergripande principer och riktlinjer inom området som tillämpas av till exempel Vetenskapsrådet och Kungliga biblioteket.

Publicering med öppen tillgång

Under 2022 infördes nya villkor för projekt som avtalats efter den 1 april 2022 som innebär att stiftelsen enbart finansierar publicering med öppen tillgång. Monografier och bokkapitel är undantaget detta villkor.

En nyhet är att för projekt som avtalas efter februari 2023 omfattas alla former av publikationer av kravet på öppen tillgång (open access). Resultaten från den forskning som helt eller delvis finansierats av KK-stiftelsen ska publiceras med omedelbar öppen tillgång. Det innebär att en artikel eller bok ska finnas fritt tillgänglig i digital form utan fördröjning. Alla typer av publikationer omfattas, till exempel artiklar, kapitel och vetenskapliga böcker.

Godkända sätt att publicera med öppen tillgång

KK-stiftelsen godkänner följande typer av publicering:

Publicering i en tidskrift eller på en plattform med öppen tillgång – det finns ett stort antal tidskrifter som publicerar med öppen tillgång, liksom många så kallade publiceringsplattformar. En lista över tidskrifter med öppen tillgång finns i Directory of open access journals (DOAJ).

Publicering i hybridform – en hybridtidskrift är en traditionell prenumerationsbaserad tidskrift som erbjuder publicering med öppen tillgång mot en avgift. Många internationella bokförlag erbjuder en motsvarande tjänst för böcker.

Parallellpublicering i ett fritt tillgängligt arkiv – i princip alla svenska lärosäten har ett öppet digitalt arkiv. När artikeln eller boken publiceras i en tidskrift eller av ett förlag kan forskaren spara en kopia i lärosätets öppna arkiv. Det gäller den version som är innehållsligt identisk med originalpubliceringen. KK-stiftelsen kräver inte att den parallellpublicerade artikeln eller boken har tidskriftens eller förlagets layout.

DORA och CoARA

KK-stiftelsen vill bidra till utvecklad bedömning av forskning och forskare samt breddad syn på vetenskaplig meritering. Stiftelsen har därför undertecknat the San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA) samt Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA).