Öppen tillgång

Målet med öppen vetenskap är att gynna både forskningen och ett kunskapsintensivt samhälle. Genom öppen tillgång till vetenskaplig information kan resultaten användas av fler aktörer, både inom och utanför forskarsamhället.  

När forskningsresultat tillgängliggörs öppet kan andra forskare validera och vidareutveckla tidigare resultat. På så sätt kan forskningen göra snabbare framsteg. Syftet med öppen vetenskap är att inte bara göra vetenskapliga resultat mer tillgängliga, utan att göra hela den vetenskapliga processen mer transparent, öppen och inkluderande. KK-stiftelsen vill bidra i denna process och har därför signerat DORA och CoARA.  

Publicering med öppen tillgång

För projekt som beviljats medel av KK-stiftelsen och som avtalas efter den 1 februari 2023 gäller att alla former av publikationer ska publiceras med öppen tillgång (open access). Resultaten från den forskning som helt eller delvis finansierats av KK-stiftelsen ska med andra ord publiceras med omedelbar öppen tillgång. Det innebär att alla typer av publikationer, till exempel artiklar, kapitel och vetenskapliga böcker, ska finnas fritt tillgängliga i digital form utan fördröjning. 

Godkända sätt att publicera med öppen tillgång

KK-stiftelsen godkänner följande typer av publicering:

Publicering i en tidskrift eller på en plattform med öppen tillgång – det finns ett stort antal tidskrifter som publicerar med öppen tillgång, liksom många så kallade publiceringsplattformar. 

Publicering i hybridform – en hybridtidskrift är en traditionell prenumerationsbaserad tidskrift som erbjuder publicering med öppen tillgång mot en avgift. Många internationella bokförlag erbjuder en motsvarande tjänst för böcker. 

Parallellpublicering i ett fritt tillgängligt arkiv – i princip alla svenska lärosäten har ett öppet digitalt arkiv. När en artikel eller bok publiceras i en tidskrift eller av ett förlag kan forskaren spara en kopia i lärosätets öppna arkiv. Det ska vara en innehållsligt identisk kopia av originalpubliceringen som publiceras. KK-stiftelsen kräver dock inte att den parallellpublicerade kopian har tidskriftens eller förlagets layout. 

Öppen tillgång till forskningsdata 

De projekt som finansieras av KK-stiftelsen rekommenderas i enlighet med CoARAs principer att tillgängliggöra data och metadata i öppet tillgängliga databaser, nationellt eller internationellt. Detta så länge det inte strider mot nationell lagstiftning om personuppgifter. KK-stiftelsen gör i nuläget dock inte någon systematisk uppföljning av projektens tillgängliggörande av data.