Integritetspolicy och tjänster

Information om behandling av personuppgifter

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, org.nr 802400-4213 (KK-stiftelsen) behandlar personuppgifter som inkommer i samband med ansökningar om projektmedel, beredning och uppföljning av projektärenden, bemanning av expert- och bedömargrupper, rekryteringar av medarbetare och allt som hör därtill, upprättande av leverantörsavtal och i anslutning till evenemang och besök, samt vid anbud i samband med upphandling och vid allmänna förfrågningar och i statistiksammanställningar, rapporter och årsredovisning.

Personuppgifterna används för att kunna bearbeta projektansökningar och utföra bedömningar, besluta om medelstilldelning och skriva avtal med lärosäten för finansiering av projekt och följa upp dessa under och efter projekttiden. Vissa personuppgifter används för projektredovisningsändamål samt för att stiftelsen ska kunna följa de lagregler som stiftelsen omfattas av. Vi gör det med stöd av samtycke, avtal och rättslig förpliktelse.

KK-stiftelsen inhämtar personuppgifter via registrering av användarkonto i ansöknings- och rapporteringsportalen, intresseanmälan till nyhetsbrev samt inlämnande av projektansökningar och uppföljningsrapportering.

Behandling av personuppgifter i stiftelsens verksamhet sker i enlighet med bestämmelserna i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Vi skyddar dina uppgifter mot obehörig åtkomst.

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES-området. I de fall dina uppgifter skulle användas utanför EU, t.ex. av någon av våra tjänsteleverantörer, säkerställer vi alltid att det finns skyddsåtgärder.

KK-stiftelsen sparar dina personuppgifter så länge de är nödvändiga för att uppfylla ändamålen med behandlingen. Detta innebär oftast att dina uppgifter sparas till dess att (i) stipulerad tid i form av krav i lag på bevarande av uppgifterna passerats, (ii) de rättsliga skyldigheterna är fullgjorda avseende till exempel bokföring och (iii) tillämpliga preskriptionstider för att göra gällande, försvara och utöva rättsliga anspråk passerats.

Den registrerade har rätt att begära ett utdrag för att kontrollera vilka personuppgifter stiftelsen behandlar kostnadsfritt en gång per år och att registrerade uppgifter är korrekta. Felaktiga personuppgifter ska korrigeras eller kompletteras. Under vissa förutsättningar kan personuppgifter raderas. Registrerad person har rätt att inge klagomål till Datainspektionen.

För att göra en begäran, vänligen kontakta oss:

dataskydd@kks.se
KK-stiftelsen
Kungsträdgårdsgatan 18
111 47 Stockholm

Eduroam Service Definition

Generell beskrivning av Eduroam

Tjänsten innefattar autentisering av användare som har en elektronisk identitet på Stiftelsen för kunskaps-och komptensutveckling, KK-Stiftelsen, samt attributöverföring gällande den autentiserade användaren. Tjänsten är uppsatt i enlighet med SWAMIDs policyramverk.

Policy för personlig integritet

Tjänsten följer den policy för hantering av personuppgifter, https://www.kks.se/om-oss/kk-stiftelsens-integritetspolicy/, som fastställts av KK-stiftelsen, i enlighet med svensk lagstiftning.

Tjänsten och dess begränsningar

KK-stiftelsen garanterar en tillgänglighet till tjänsten som stämmer överens med KK-stiftelsens krav och förväntningar. KK-stiftelsen följer SWAMIDs rekommendationer för överföring av attribut, baserad på entitetskategorier. KK-stiftelsen förbehåller sig att i överenskommelse med en tjänsteutgivare förändra faktiskt utgivna attribut för aktuell tjänst, oavsett vad entitetskategorier som tjänsteutgivaren är godkänd för.

Servicedesk och supportfrågor

För frågor och felanmälan gällande KK-stiftelsen och dess Eduroam hänvisas till följande lokala supportkanaler
Tfn: +46722179609
E-post: info@kks.se

Cookies

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att acceptera alla kakor eller särskilt utvalda.