Två kvinnor vid ett bord

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling

KK-stiftelsen bidrar till att stärka svensk konkurrenskraft. Det gör vi genom att finansiera forskning och kompetensutveckling vid Sveriges högskolor och nyare universitet, när det sker i samverkan med näringslivet.

Lär känna KK-stiftelsen

Vad vi gör

Vi finansierar projekt vid landets högskolor och nyare universitet med målet att dessa ska bygga starka forsknings- och utbildningsmiljöer som skapar värden för såväl akademi som näringsliv och samhälle.

Vilka vi är

KK-stiftelsen har 15 anställda och kontoret finns i Stockholm. Eva Schelin är vd och leder kansliet som är uppdelat i tre enheter. Vår styrelse är högsta beslutande organ och består av tio ledamöter inklusive ordförande.

Lärosäten vi finansierar

 • Blekinge Tekniska Högskola
 • Försvarshögskolan
 • Gymnastik- och idrottshögskolan
 • Högskolan i Borås
 • Högskolan Dalarna
 • Högskolan i Gävle
 • Högskolan i Halmstad
 • Högskolan Kristianstad
 • Högskolan i Skövde
 • Högskolan Väst
 • Jönköping University
 • Karlstads universitet
 • Konstfack
 • Kungl. Konsthögskolan
 • Kungl. Musikhögskolan
 • Linnéuniversitetet
 • Malmö universitet
 • Mittuniversitetet
 • Mälardalens universitet
 • Stockholms konstnärliga högskola
 • Södertörns högskola
 • Örebro universitet

Full fart under 2022

Stöd till forskning och kompetensutveckling

Förra året beviljade KK-stiftelsen medel till 78 projekt till en summa av 467 miljoner kronor. Sedan starten 1994 har vi finansierat över 3382 projekt. I vår verksamhetsberättelse och årsredovisning kan du läsa mer om vad vi gör och om resultat av vår finansiering.

Kapitalförvaltning

Det kapital som är grundförutsättningen för vår verksamhet uppgick vid starten 1994 till 3,6 miljarder kronor. Genom god förvaltning har vårt kapital vuxit till att omfatta drygt 10 miljarder kronor (utgången av 2021). Hittills har över 11,5 miljarder kronor utbetalats i projektmedel.

Stadgar

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, KK-stiftelsen, bildades 1994. Vår verksamhet styrs av våra stadgar.

Stadgar