armar med digital klocka som synkas till smartphone

Ansökningsperiod

6 sept 2023 – 1 feb 2024

Synergi

I programmet Synergi ges lärosäten möjlighet att tillsammans med företag fokusera mot en integrerad forskningsinriktning som även kan bidra till lärosätets vetenskapliga profilering. Det samlande synergiprojektet uppstår genom kombinationen av flera delprojekt.

Utlysningstext Synergi

Preliminärt ekonomiskt utrymme för utlysningen 2023 är 30 mnkr exkl. OH.

Bakgrund till programmet
Programmet möjliggör för lärosätet att ta sig an frågeställningar som kan behöva perspektiv och kompetens från olika ämnesområden. Utifrån en väl definierad och näringslivsrelevant frågeställning ska resultaten från ett synergiprojekt bidra till utveckling inom forskningsfronten.

Bidrag till starka forsknings- och utbildningsmiljöer
Programmet Synergi syftar specifikt till att miljön integrerar och utvecklar sin forskning och utbildning mot en vetenskaplig profilering.

Om programmet

  • En näringsrelevant kärnfråga driver fram forskningsprojekt mot vetenskaplig profilering
  • Fristående vetenskapliga delprojekt bidrar till det integrerande synergiprojektet
  • Näringslivets insats ska uppgå till minst lika mycket som sökt belopp från KK-stiftelsen
  • Maximalt stöd: 10 miljoner kronor
  • Maximal projekttid: 4 år

 

Lansering 2023

öppna video-modalen
Programfilm

Försvarshögskolan, SAAB

öppna video-modalen