Elektronik

Forskningsprofiler

Ansökningsperiod

Intresseanmälan görs senast 12 oktober!

6 sept 2023 – 1 feb 2024

I programmet Forskningsprofiler ges lärosäten möjlighet att tillsammans med företag utveckla och förstärka en internationellt konkurrenskraftig forskningsprofil. 

Bakgrund till programmet

Programmet Forskningsprofiler är ett strategiskt program som ska stödja profilering av lärosäten och forskningsmiljöer. Det riktar sig till forsknings- och utbildningsmiljöer som kommit långt i sin utveckling och har tydliga ambitioner för framtiden. Programmet förutsätter att lärosätesledning och berörd forskningsmiljö(er) väljer ut ett avgränsat forskningsområde där det finns förutsättningar för internationell positionering och vetenskapligt genomslag.

Utlysningstext
Forskningsprofiler

Det preliminära ekonomiska utrymmet för utlysningen 2023 är 80 mnkr exkl OH.

Programtid och stödvolym är utformade för att ge goda möjligheter att utveckla och förstärka forskningen inom det utvalda området. Tanken är att en forskningsprofil ska kunna bli ett nav för utvecklingen av en forsknings- och utbildningsmiljö och dess samverkan med företagspartners. En profilsatsning bör förstärkas genom anknytande insatser inom forskning och kompetensutveckling på avancerad nivå från olika finansiärer som ger bärkraft även efter det att stiftelsen finansiering upphört.

Programmets bidrag till starka forsknings- och utbildningsmiljöer

Programmet Forskningsprofiler ger möjlighet till strategisk utveckling av en miljö, genom att ge resurser för långsiktig profilering av forskningen inom en samlande forskningsagenda. Profilen ger också möjlighet att fördjupa och vidga miljöns samverkan med näringslivspartners inom gemensamma forskningsfält med hög näringslivsrelevans. Projekttiden på upp till åtta år underlättar också rekrytering av ny kompetens och anknytningen av vald forskningsinriktning till anslutande utbildningar.

Om programmet

  • För forsknings- och utbildningsmiljöer som kommit långt i sin utveckling och har tydliga ambitioner för framtiden
  • Syftar till internationellt vetenskapligt genomslag och positionering inom ett utvalt forskningsområde
  • Genomförande av en långsiktig forskningsagenda som profilerar lärosäte och berörd forsknings- och utbildningsmiljö(er) inom ett näringslivsrelevant forskningsområde
  • Forskningsagendan utformas och genomförs i samproduktion med företagspartners
  • Maximalt stöd: 40 miljoner kronor
  • Maximal projekttid: 8 år

 

Lansering 2023

öppna video-modalen