Man, kvinna och solpaneler

Ansökningsperiod

6 sept 2023 – 5 feb 2024

Företagsforskarskolor

Med programmet Företagsforskarskolor vill KK-stiftelsen ge lärosäten möjlighet att skapa tematiska forskarskolor tillsammans med näringslivet.

Bakgrund till programmet

För att stärka kapaciteten för forskning inom områden viktiga för både lärosäten och näringsliv krävs det en kontinuerlig tillförsel av forskarutbildade. Industridoktorander bidrar till en kompetenshöjning för företagen och det tillsammans med forskningen som bedrivs förstärker företagens konkurrenskraft.

För att åstadkomma detta behöver både lärosäten och näringsliv engagera sig i att skapa en relevant forskarutbildning med hög kvalitet. Forskningen ska möta företagens behov men lärosäten garanterar att målen för forskarutbildningen kan uppnås.

Programmets bidrag till starka forsknings- och utbildningsmiljöer

Företagsforskarskolan ska ha en gemensam vetenskaplig inriktning och bidra till att utveckla och stärka miljöns forskarutbildning samt att profilera miljön. Programmet ska också bidra till att skapa långsiktiga relationer med näringslivet.

Om programmet

  • Företagsforskarskolan ska omfatta minst 6 forskarstuderande och maximalt motsvarande 15 doktorsexamina (2 licentiatexamina motsvarar 1 doktorsexamina)
  • Projekttid är 6 år men studietid för en doktorand är maximalt 5 år
  • Doktoranden ska företrädesvis vara anställd vid företagen
  • Maximalt stöd från KK-stiftelsen är 27 miljoner kronor (1,8 miljoner kronor för doktorsexamen, 900 000 kr för licentiatexamen)
  • Näringslivets bidrag ska uppgå till minst lika mycket som sökt belopp från KK-stiftelsen
  • En pågående Företagsforskarskola kan söka för ett andra intag, så kallad Företagsforskarskola+
Lansering 2023

öppna video-modalen