Case

Expertkompetens – ett verktyg för livslångt lärande

KK-stiftelsens program Expertkompetens har varit ett verktyg för det livslånga lärandet i näringslivet i över 20 år. Genom korta modulbaserade kurser på avancerad nivå kan yrkesverksamma utveckla sin kompetens.

Lärosäten och företag tar fram utbildning tillsammans

Den allt snabbare utvecklingen i samhället, driven av ny teknik och globalisering, innebär att den kunskap som yrkesverksamma förvärvar under sin universitetsutbildning ofta inte räcker ett helt yrkesliv. Det skapar stora utmaningar för både företag och anställda. Ytterst handlar det om näringslivets och Sveriges konkurrenskraft.

– Kunskap är motorn i ekonomin och kurser som erbjuds inom programmet Expertkompetens möter de nya behoven. Programmet är mer relevant än någonsin, säger Olle Vogel på KK-stiftelsen som var med redan från start och byggde upp programmet. Människor behöver lära nytt. Alternativet är att företagen säger upp medarbetare och därefter anställer nya. Det är ett slit- och slängtänkande som inte är hållbart.

Expertkompetens ger lärosäten och företag möjlighet att tillsammans utveckla vidareutbildningar på avancerad nivå. Den första versionen av Expertkompetens togs fram redan 1998. Programmet har utvecklats sedan dess men syftet att rusta näringslivet med ny kunskap och kompetensutveckla medarbetare består.

en man
Olle Vogel, KK-stiftelsen. Bild: Denny Lorentzon

Utbildningar som svarar mot näringslivets behov

– Expertkompetens ger lärosätet möjlighet att fånga upp utvecklingsbehov som finns i näringslivet och de bakomliggande samhällsutmaningarna. Men det är också ett fint sätt att fånga upp den kunskap som utvecklats i företagen. Allt mer kunskap kommer att tas fram i näringslivet och där ligger akademin ibland efter. Inom exempelvis AI och robotik är det snarast Google och Amazon som leder utvecklingen inom forskning och inte högskolor och universitet, säger Olle Vogel.

Under 2020 beviljade KK-stiftelsen flera ansökningar inom programmet:

• ”Expertkompetens för hållbar och digitaliserad produktion – ExSus”, Högskolan Väst
• ”SE – Värdeskapande genom forskningsbaserad undervisning inom tjänsteområdet”, Karlstads universitet
• ”Data-driven tjänsteutveckling: avancerad utbildning för yrkesverksamma”, Högskolan i Borås
• ”Dataanalys och tjänsteinnovation baserat på artificiell intelligens (MAISTR)”, Högskolan i Halmstad
• ”WISER – Digital transformation and industrial excellence”, Högskolan i Skövde

– Tidigare har projekten främst rört IT och Industri 4.0. Under 2020 blev även utbildningar inom tjänster av stor betydelse. Eftersom många företags erbjudanden numera också är tjänster speglar detta en generell utveckling.

Utbildningarna sker ofta i korta modulbaserade kurser på distans.
– Under pandemiåret 2020 såg vi tydligt att lärosäten med erfarenhet av Expertkompetens hade lättare att ställa om sina utbildningar till distans, säger Olle Vogel.

Programmet har också väckt uppmärksamhet internationellt. När EU-kommissionen identifierade goda exempel på kompetensutveckling lyftes Expertkompetens fram som ett föredöme. Olle Vogel kan se tillbaka på en positiv utveckling med goda resultat när han under 2021 lämnar KK-stiftelsen.

Framgångsrecept

Vad är viktigast för att ett projekt inom Expertkompetens ska lyckas?

– Det är viktigt att man bjuder på sig själv både från lärosäte och företag. Företagen måste få värdefull och relevant kompetensutveckling men viktigt är även att lärosätet får ut något i form av ny kunskap som är betydelsefull för deras forskning och utbildning. Det är då det kan bli hållbart.

en fabriksgolv med maskiner och arbetare i orangea västar
Högskolan Väst är ett av lärosätena som förra året fick sin ansökan beviljad inom programmet Expertkompetens. Här forskare på Produktionstekniskt centrum .
Foto: Högskolan Väst