Nyhet

KK-stiftelsen finansierar internationell forskarskola för ökad industriell omvandling

Med stöd från KK-stiftelsen på drygt 15 miljoner får nu Mittuniversitetet möjlighet att starta en internationell forskarskola. Mittuniversitetet genomför forskarskolan i samverkan med sju europeiska och ett kanadensiskt lärosäte. Inledningsvis rekryteras åtta doktorander för forskningsprojekt inom utveckling av AI, Internet of Things, material och processer.

– Ett flöde av doktorander mellan olika lärosäten och företag innebär ett kontinuerligt kunskapsutbyte med möjligheter till långsiktig samverkan mellan både akademier och näringsliv. Satsningen på en internationell forskarskola kommer att ha stor betydelse för Mittuniversitetets Transformative Technologies som internationell stark forsknings- och utbildningsmiljö och dess bidrag till näringsliv och omgivande samhälle. Satsningen är en ny variant av forskarskola som vi på KK-stiftelsen kommer att följa med stort intresse, säger Yvonne Fors, programansvarig vid KK-stiftelsen.

– Det övergripande syftet med den internationella forskarskolan är att stärka den industriella omvandlingen och öka den svenska industrins konkurrenskraft. I satsningen kopplar vi samman tre av Mittuniversitetets åtta forskningscentrum och vi kommer att arbeta nära industrin, säger Mattias O´Nils, ansvarig för forskarskolan vid Mittuniversitetet.

I satsningen som sträcker sig till och med 2028 ska Mittuniversitetet samverka med de tekniska lärosätena i Wien, Chemnitz, Ostwestfalen-Lippe och Zurich samt de italienska universiteten i Salerno och L´Aquila, finländska Aalto University och University of British Columbia i Kanada. De industriföretag som medverkar ryms inom olika branscher med koppling till hållbar utveckling, teknik och innovation.

Mer information

Mittuniversitetet har under en 10-årsperiod haft en KK-miljö utsedd av KK-stiftelsen, med möjlighet att mer samlat utveckla sin verksamhet och söka finansiering. Efter en ny ansöknings- och urvalsprocess fick lärosätet möjlighet att fortsätta utveckla verksamheten inom ramen för en så kallad strategisk miljö under åren 2022-2024. Stiftelsens stöd till den internationella forskarskolan beviljades efter bedömning av expertgruppen för Strategiska miljöer.