Beslut och återrapportering

Alla projekt som beviljats finansiering av KK-stiftelsen ska återrapporteras enligt avtalad rapportplan i det signerade avtalet som upprättats mellan oss och lärosätet.

Beviljade projekt följs upp

Krav på återrapportering

Projektledaren vid lärosätet ansvarar för återrapporteringen till KK-stiftelsen. Vilken rapportering som gäller för respektive program framgår av det signerade avtalet som är knutet till projektet. Rapporteringen sker i vår ansöknings- och rapporteringsportal SBS Manager.

Beviljade projekt

I 28 år har KK-stiftelsen finansierat forskning och kompetensutveckling. Så många som totalt 3382 projekt har passerat nålsögat hos våra bedömare. Förra året beviljades 68 projekt till en summa av 442 miljoner kronor.