Beslut och Återrapportering

Alla projekt som beviljats finansiering av KK-stiftelsen ska återrapporteras enligt avtalad rapportplan i det signerade avtalet som upprättats mellan oss och lärosätet.

Beviljade projekt följs upp

Krav på återrapportering

Projektledaren vid lärosätet ansvarar för återrapporteringen till KK-stiftelsen. Information om vad som efterfrågas i respektive programs rapportering finns i projektets rapporteringsformulär i ansökningssystemet SBS Manager.

Beviljade projekt

I 29 år har KK-stiftelsen finansierat forskning och kompetensutveckling. Över 3382 projekt har passerat nålsögat hos våra bedömare. Förra året beviljades 78 projekt till en summa av 467 miljoner kronor.