två män och två kvinnor samlade runt en dator på ett kontor

Program och utlysningar

KK-stiftelsen erbjuder åtta stödformer för finansiering. Programmen kan användas strategiskt för att långsiktigt utveckla sin verksamhet och bygga starka forsknings- och utbildningsmiljöer som skapar värden för såväl akademi som näringsliv och samhälle.

Att bygga starka utbildnings- och forskningsmiljöer

Starka forsknings- och utbildningsmiljöer

Alla stödformer bidrar

Alla våra program bidrar på olika sätt till att miljöer långsiktigt kan etablera och upprätthålla en stark nationell och internationell vetenskaplig eller konstnärlig position som också utgör ett profilområde för lärosätet. På så sätt kan miljön också bli en långsiktig och värdefull partner för näringslivet.

Vad menas med stark miljö?

En stark miljö har förmågan att samlat och långsiktigt utveckla sin forskning och utbildning i samverkan med näringslivet. Prioritering och en gemensam väl förankrad ambition ger förutsättningar att etablera en stark vetenskaplig position och profil med hög relevans för näringsliv och samhälle.

 

Våra program

KK-stiftelsen erbjuder åtta program för projektstöd. Programmen är utformade för att bidra till strategiskt starka forsknings- och utbildningsmiljöer på lärosätena och samtidigt bidra till utveckling och ökad kompetens för näringslivet.

Prospekt
en kvinna som ler framför sin dator

Prospekt

Forskningsprojekt där en nyligen disputerad forskare och företag gemensamt adresserar en vetenskaplig frågeställning.

 • Stärker och/eller förnyar forskningen genom strategisk rekrytering av nyligen disputerad forskare
 • Ökar företagens konkurrenskraft genom ny kunskap och kompetens
Läs mer
Hög
Kvinna med hjälm, hijab och arbetskläder på byggarbetsplats

Hög

Forskningsprojekt där forskare och företag gemensamt adresserar en vetenskaplig frågeställning.

 • Stärker och/eller förnyar forskningen
 • Stärker företagens konkurrenskraft genom ny kunskap och kompetens
Läs mer
Synergi
armar med digital klocka som synkas till smartphone

Synergi

Genomförande av flera forskningsprojekt där forskare och företag gemensamt adresserar en integrerande frågeställning.

 • Integrerar och utvecklar forskningen och utbildningen mot en vetenskaplig profilering
 • Utvecklar kunskap till nytta för företagens konkurrenskraft
Läs mer
Forskningsprofiler
Elektronik

Forskningsprofiler

För att utveckla och förstärka en internationellt konkurrenskraftig forskningsprofil med hög näringslivsrelevans.

 • Skapar möjlighet att långsiktigt profilera och positionera lärosätets forskning inom ett utvalt område
 • Skapar konkurrensfördelar hos företagen samt stimulerar en fördjupad samverkan mellan näringslivet och akademin
Läs mer
Avans
Två kvinnor som sitter vid ett bord och samtalar

Avans

Utveckling eller vidareutveckling av näringslivsrelevanta utbildningsprogram på avancerad nivå.

 • Stärker och positionerar utbildningsutbudet
 • Bidrar till näringslivets kompetensförsörjning
Läs mer
Rekryteringar
Affärskvinna går upp för en trappa

Rekryteringar

Rekrytering av biträdande lektor, lektor, professor, internationell gästprofessor eller adjungerad professor/lektor till lärosäte eller näringsliv.

 • Stärker kapaciteten för forskning och utbildning i samproduktion med näringslivet
 • Ger företag möjlighet att bygga kunskap och kompetens inom ett område som är centralt för deras verksamhet
Läs mer
Expertkompetens
Man lutar sig mot stenvägg

Expertkompetens

Utveckling och genomförande av näringslivsrelevanta utbildningsinsatser på avancerad nivå för yrkesverksamma.

 • Stärker och utvecklar lärosätets roll för livslångt lärande
 • Förser näringslivet med relevant och ändamålsenlig kompetensutveckling
Läs mer
Företagsforskarskolor
Man och kvinna arbetar med solceller

Företagsforskarskolor

Utveckling och genomförande av forskarutbildning i samverkan med företag.

 • Stärker kapaciteten för forskning inom strategiska områden
 • Ökar näringslivets konkurrenskraft genom kompetenshöjning i företagen
Läs mer
KK-miljö
solceller i en fabrik med en man som inspekterar dem

KK-miljö

Verktyg för lärosätesledningar att långsiktigt och systematiskt arbeta med strategistyrd utveckling av starka forsknings- och utbildningsmiljöer.

 • Ger möjlighet att samlat stärka och profilera forskning och utbildning inom en utvald del av lärosätets verksamhet
 • Stimulerar långsiktig och strategisk samverkan med företag inom forskning och kompetensförsörjning
Läs mer

Kommande utlysningar

 • Läs mer Prospekt 24
  Utlysning

  Prospekt 24

  Forskningsprojekt där en nyligen disputerad forskare och företag gemensamt adresserar en vetenskaplig frågeställning.

 • Läs mer Avans 24
  Utlysning

  Avans 24

  Utveckling eller vidare utveckling av näringslivsrelevanta utbildningsprogram på avancerad nivå.

 • Läs mer Hög 24
  Utlysning

  Hög 24

  Forskningsprojekt där forskare och företag gemensamt adresserar en vetenskaplig frågeställning.

 • Läs mer Rekryteringar 24
  Utlysning

  Rekryteringar 24

  Tekrytering av biträdande lektor, lektor, professor, internationell gästprofessor eller adjungerad professor/lektor från näringslivet.

 • Läs mer Forskningsprofiler 24
  Utlysning

  Forskningsprofiler 24

  För att utveckla och förstärka en internationellt konkurrenskraftig forskningsprofil med hög näringslivsrelevans.

 • Läs mer Synergi 24
  Utlysning

  Synergi 24

  Genomförande av flera forskningsprojekt där forskare och företag gemensamt adresserar en integrerande frågeställning.

 • Läs mer Företagsforskarskolor 24
  Utlysning

  Företagsforskarskolor 24

  Utveckling och genomförande av forskarutbildning i samverkan med företag.

 • Läs mer Expertkompetens 24
  Utlysning

  Expertkompetens 24

  Utveckling och genomförande av näringslivsrelevanta utbildningsinsatser på avancerad nivå för yrkesverksamma.

Kommande utlysningar

Lärosätesansvariga

Vi hjälper dig med dina frågor och funderingar gällande våra 22 lärosäten

Kontaktuppgifter

Tidigare program

Här finner du information om våra tidigare programformer.

NU
re personer har informellt möte i modernt kontor

NU

STÄNGD FÖR ANSÖKAN!

Läs mer