Program och utlysningar

KK-stiftelsen erbjuder åtta stödformer för finansiering. Programmen kan användas strategiskt för att långsiktigt utveckla sin verksamhet och bygga starka forsknings- och utbildningsmiljöer som skapar värden för såväl akademi som näringsliv och samhälle.

Att bygga starka utbildnings- och forskningsmiljöer

Starka forsknings- och utbildningsmiljöer

Alla stödformer bidrar

Alla våra program bidrar på olika sätt till att miljöer långsiktigt kan etablera och upprätthålla en stark nationell och internationell vetenskaplig eller konstnärlig position som också utgör ett profilområde för lärosätet. På så sätt kan miljön också bli en långsiktig och värdefull partner för näringslivet.

Vad menas med stark miljö?

En stark miljö har förmågan att samlat och långsiktigt utveckla sin forskning och utbildning i samverkan med näringslivet. Prioritering och en gemensam väl förankrad ambition ger förutsättningar att etablera en stark vetenskaplig position och profil med hög relevans för näringsliv och samhälle.

 

Våra program

KK-stiftelsen erbjuder åtta program för projektstöd. Programmen är utformade för att bidra till strategiskt starka forsknings- och utbildningsmiljöer på lärosätena och samtidigt bidra till utveckling och ökad kompetens för näringslivet.

Prospekt
Öppen för ansökan
en kvinna som ler framför sin dator

Prospekt

Forskningsprojekt där en nyligen disputerad forskare och företag gemensamt adresserar en vetenskaplig frågeställning.

 • Stärker och/eller förnyar forskningen genom strategisk rekrytering av nyligen disputerad forskare
 • Ökar företagens konkurrenskraft genom ny kunskap och kompetens
 • Stänger 8 nov kl.15:00
Läs mer
Hög
Öppen för ansökan
Kvinna med hjälm, hijab och arbetskläder på byggarbetsplats

Hög

Forskningsprojekt där forskare och företag gemensamt adresserar en vetenskaplig frågeställning.

 • Stärker och/eller förnyar forskningen
 • Stärker företagens konkurrenskraft genom ny kunskap och kompetens
 • Stänger 9 nov kl.15:00
Läs mer
Synergi
Öppen för ansökan
armar med digital klocka som synkas till smartphone

Synergi

Genomförande av flera forskningsprojekt där forskare och företag gemensamt adresserar en integrerande frågeställning.

 • Integrerar och utvecklar forskningen och utbildningen mot en vetenskaplig profilering
 • Utvecklar kunskap till nytta för företagens konkurrenskraft
 • Stänger 1 feb kl.15:00
Läs mer
Forskningsprofiler
Öppen för ansökan
Elektronik

Forskningsprofiler

För att utveckla och förstärka en internationellt konkurrenskraftig forskningsprofil med hög näringslivsrelevans.

 • Skapar möjlighet att långsiktigt profilera och positionera lärosätets forskning inom ett utvalt område
 • Skapar konkurrensfördelar hos företagen samt stimulerar en fördjupad samverkan mellan näringslivet och akademin
 • Stänger 1 feb kl.15:00
Läs mer
Avans
Öppen för ansökan
Två kvinnor som sitter vid ett bord och samtalar

Avans

Utveckling eller vidareutveckling av näringslivsrelevanta utbildningsprogram på avancerad nivå.

 • Stärker och positionerar utbildningsutbudet
 • Bidrar till näringslivets kompetensförsörjning
 • Stänger 8 nov kl.15:00
Läs mer
Rekryteringar
Öppen för ansökan
Affärskvinna går upp för en trappa

Rekryteringar

Nyrekrytering av biträdande lektor, lektor, professor, internationell gästprofessor eller adjungerad professor/lektor till lärosäte eller näringsliv.

 • Stärker kapaciteten för forskning och utbildning i samproduktion med näringslivet
 • Ger företag möjlighet att bygga kunskap och kompetens inom ett område som är centralt för deras verksamhet
 • Stänger 15 nov kl.15:00
Läs mer
Expertkompetens
Öppen för ansökan
Man lutar sig mot stenvägg

Expertkompetens

Utveckling och genomförande av näringslivsrelevanta utbildningsinsatser på avancerad nivå för yrkesverksamma.

 • Stärker och utvecklar lärosätets roll för livslångt lärande
 • Förser näringslivet med relevant och ändamålsenlig kompetensutveckling
 • Stänger 6 feb kl.15:00
Läs mer
Företagsforskarskolor
Öppen för ansökan
Man och kvinna arbetar med solceller

Företagsforskarskolor

Utveckling och genomförande av forskarutbildning i samverkan med företag.

 • Stärker kapaciteten för forskning inom strategiska områden
 • Ökar näringslivets konkurrenskraft genom kompetenshöjning i företagen
 • Stänger 5 feb kl.15:00
Läs mer
KK-miljö
solceller i en fabrik med en man som inspekterar dem

KK-miljö

Verktyg för lärosätesledningar att långsiktigt och systematiskt arbeta med strategistyrd utveckling av starka forsknings- och utbildningsmiljöer.

 • Ger möjlighet att samlat stärka och profilera forskning och utbildning inom en utvald del av lärosätets verksamhet
 • Stimulerar långsiktig och strategisk samverkan med företag inom forskning och kompetensförsörjning
Läs mer

Lärosätesansvariga

Här hittar du kontaktuppgifter till KK-stiftelsens lärosätesansvariga handläggare.

Kontaktuppgifter

Aktuella utlysningar

 • Läs mer
  Utlysning

  Prospekt 23

  I programmet Prospekt ges stöd till nyligen disputerade forskare som självständigt ska bedriva ett forskningsprojekt i samproduktion med näringsliv.

  Kontakt

  Maria Dollhopf, Programansvarig

  maria.dollhopf@kks.se

  0737128110

  Sista ansökningsdag:

  08

  november 2023

  15:00

 • Läs mer
  Utlysning

  Avans 23

  Med programmet Avans vill KK-stiftelsen ge lärosäten möjlighet att tillsammans med företag nyutveckla eller vidareutveckla utbildningsprogram på avancerad nivå.

  Kontakt

  Petter Zirath, Programansvarig

  petter.zirath@kks.se

  0737128135

  Sista ansökningsdag:

  08

  november 2023

  15:00

 • Läs mer
  Utlysning

  Hög 23

  I programmet Hög ges lärosäten möjlighet att bedriva ett forskningsprojekt i samproduktion med näringslivet.

  Kontakt

  Gabriel Granström, Programansvarig

  gabriel.granstrom@kks.se

  0737128133

  Sista ansökningsdag:

  09

  november 2023

  15:00

 • Läs mer
  Utlysning

  Rekryteringar 23

  I programmet Rekryteringar ges lärosäten möjlighet till nyrekrytering av biträdande lektor, lektor, professor, internationell gästprofessor eller adjungerad professor/lektor från näringslivet. En lekt...

  Kontakt

  Petter Zirath, Programansvarig

  petter.zirath@kks.se

  0737128135

  Sista ansökningsdag:

  15

  november 2023

  15:00

 • Läs mer
  Utlysning

  Forskningsprofiler 23

  I programmet Forskningsprofiler ges lärosäten möjlighet att tillsammans med företag utveckla och förstärka en internationellt konkurrenskraftig forskningsprofil. 

  Kontakt

  Mattias Jarl, Programansvarig

  mattias.jarl@kks.se

  0737128130

  Sista ansökningsdag:

  01

  februari 2024

  15:00

 • Läs mer
  Utlysning

  Synergi 23

  I programmet Synergi ges lärosäten möjlighet att tillsammans med företag fokusera mot en integrerad forskningsinriktning som även kan bidra till lärosätets vetenskapliga profilering. Det samlande syne...

  Kontakt

  Yvonne Fors, Programansvarig

  yvonne.fors@kks.se

  0737128158

  Sista ansökningsdag:

  01

  februari 2024

  15:00

 • Läs mer
  Utlysning

  Företagsforskarskolor 23

  Med programmet Företagsforskarskolor vill KK-stiftelsen ge lärosäten möjlighet att skapa tematiska forskarskolor tillsammans med näringslivet.

  Kontakt

  Therése Nordström, Programansvarig

  therese.nordstrom@kks.se

  0703625208

  Sista ansökningsdag:

  05

  februari 2024

  15:00

 • Läs mer
  Utlysning

  Expertkompetens 22

  Med programmet Expertkompetens vill KK-stiftelsen ge lärosäten möjlighet att tillsammans med företag utveckla sin förmåga att möta näringslivets behov av kompetensutveckling för yrkesverksamma....

  Kontakt

  Maria Dollhopf, Programansvarig

  maria.dollhopf@kks.se

  0737128136

  Sista ansökningsdag:

  06

  februari 2024

  15:00

Aktuella utlysningar

 • Läs mer
  Utlysning

  Prospekt 23

  I programmet Prospekt ges stöd till nyligen disputerade forskare som självständi...

  Kontakt

  Maria Dollhopf, Programansvarig

  maria.dollhopf@kks.se

  0737128110

  Sista ansökningsdag:

  08 november 2023 15:00
 • Läs mer
  Utlysning

  Avans 23

  Med programmet Avans vill KK-stiftelsen ge lärosäten möjlighet att tillsammans m...

  Kontakt

  Petter Zirath, Programansvarig

  petter.zirath@kks.se

  0737128135

  Sista ansökningsdag:

  08 november 2023 15:00
 • Läs mer
  Utlysning

  Hög 23

  I programmet Hög ges lärosäten möjlighet att bedriva ett forskningsprojekt i sam...

  Kontakt

  Gabriel Granström, Programansvarig

  gabriel.granstrom@kks.se

  0737128133

  Sista ansökningsdag:

  09 november 2023 15:00
 • Läs mer
  Utlysning

  Rekryteringar 23

  I programmet Rekryteringar ges lärosäten möjlighet till nyrekrytering av biträda...

  Kontakt

  Petter Zirath, Programansvarig

  petter.zirath@kks.se

  0737128135

  Sista ansökningsdag:

  15 november 2023 15:00
 • Läs mer
  Utlysning

  Forskningsprofiler 23

  I programmet Forskningsprofiler ges lärosäten möjlighet att tillsammans med före...

  Kontakt

  Mattias Jarl, Programansvarig

  mattias.jarl@kks.se

  0737128130

  Sista ansökningsdag:

  01 februari 2024 15:00
 • Läs mer
  Utlysning

  Synergi 23

  I programmet Synergi ges lärosäten möjlighet att tillsammans med företag fokuser...

  Kontakt

  Yvonne Fors, Programansvarig

  yvonne.fors@kks.se

  0737128158

  Sista ansökningsdag:

  01 februari 2024 15:00
 • Läs mer
  Utlysning

  Företagsforskarskolor 23

  Med programmet Företagsforskarskolor vill KK-stiftelsen ge lärosäten möjlighet a...

  Kontakt

  Therése Nordström, Programansvarig

  therese.nordstrom@kks.se

  0703625208

  Sista ansökningsdag:

  05 februari 2024 15:00
 • Läs mer
  Utlysning

  Expertkompetens 22

  Med programmet Expertkompetens vill KK-stiftelsen ge lärosäten möjlighet att til...

  Kontakt

  Maria Dollhopf, Programansvarig

  maria.dollhopf@kks.se

  0737128136

  Sista ansökningsdag:

  06 februari 2024 15:00

Tidigare program

Här finner du information om våra tidigare programformer.

NU
re personer har informellt möte i modernt kontor

NU

STÄNGD FÖR ANSÖKAN!

Läs mer