Case

Samarbete ger ringar på vattnet

Lundbergs Pressgjuteri samarbetar med Tekniska högskolan i Jönköping
inom forsknings- och utbildningsmiljön SPARK. Det har gett företaget både nya kunskaper och stärkt dess konkurrenskraft. Samtidigt har högskolan fått en chans att testa sina teorier i verkligheten och fått uppslag till ny forskning.

Vd Cajsa Lundberg berättar att Lundbergs pressgjuteri är ett riktigt familjeföretag som har funnits i den lilla orten Vrigstad i Sävsjö kommun sedan 1946. Företaget startades av hennes farfar.
–Det var inte självklart för mig att ta över. Men när min pappa hastigt gick bort när han var 64 år gick min mamma in och ledde företaget. Då såg jag att det var möjligt att vara vd, utan att ha praktisk erfarenhet av att gjuta, säger hon.

Viktigt med forskningssamarbeten

Cajsa Lundberg beskriver Lundbergs som ett typiskt Gnosjöföretag som kännetecknas av starka traditioner, driftighet, korta beslutsvägar och hög kvalitet. Samtidigt som man verkar inom en investeringsintensiv och exportberoende bransch.

– Våra kunder producerar i stora volymer och säljer mycket utomlands, bland annat är vi underleverantörer till bilindustrin. Pressgjutning innebär att maskinellt under högt tryck pressa smält metall i en permanent stålform. Lundbergs är det första pressgjuteriet i regionen som smälter metallen med induktion, det vill säga samma teknik som en modern elspis. För att våga ta nya, innovativa steg inom process- och produktutveckling är det viktigt med samarbeten likt det inom forskningsprogrammet Material, tillverkning och gjutna komponenter för hållbarhet, som är en del av KK-miljön SPARK.

– Jönköping University har fem professorer enbart inom gjutning, vilket är en fantastisk möjlighet för oss. Väldigt få av våra anställda har högskoleutbildning och vi är för små för att ha en forskare anställd. Närheten till tekniska högskolan har både lett till ny kunskap och att vi ser på oss själva på ett nytt sätt, säger Cajsa Lundberg.

”Vi sysslar med innovationer”

Lundbergs har bland annat deltagit i forskningsprojektet Innovate, som just handlar om hur innovation sker i mindre företag. Forskarna hade tesen att i mindre företag måste man sköta det dagliga arbetet och vara innovativ på samma gång. Processerna pågår parallellt.
– Forskarna gjorde djupintervjuer med oss samtidigt som vi fick höra om utmaningar på andra företag. Det förändrade vår självbild och gjorde att vi vågade mer. I dag vet jag att vi också sysslar med innovationer, säger Cajsa Lundberg.

Hon menar att en framgångsfaktor för ett lyckat forskningsprojekt är att forskaren verkligen är intresserad av företagens verksamhet.
– Forskaren måste vara intresserad av att få fram resultat som kan komma till nytta ute på företagen. Vi får hjälp att lösa ett problem samtidigt som forskaren får fram nya rön och även uppslag till nya projekt. Vi företagare inspirerar också varandra, vilket gör att det bildas kluster som är
jätteviktiga för framtiden. Ett gott samarbete ger många ringar på vattnet!

Lyckade projekt är win-win för akademi och företag

Linda Bergqvist är samverkansansvarig för SPARK. Även hon menar att ett gott samarbete krävs för att få fram forskning som är till nytta för akademien, näringslivet och samhället.
– Vi forskar inte på, utan med företagen. Ett riktigt lyckat projekt är win-win för båda. Därför har vi också instiftat ett pris i samverkansskicklighet som delas ut varje år, säger hon.

Forsknings- och utbildningsmiljön SPARK bidrar till målet för Jönköping University om att bli både nationellt och internationellt ledande inom kunskapsintensiv produktframtagning.
– Det gör vi genom att bygga en stark forskningsmiljö med kunniga medarbetare och goda relationer med företag. Företagen som deltar har stärkt sin kompetens och fått en ökad konkurrenskraft. Många gånger är det de små företagen som gör stora förflyttningar, vilket beror på att de inte skulle kunnat få den här kunskapen annars, säger Linda Bergqvist.

Text: Carina Järvenhag

Om Lundbergs pressgjuteri
 • Omsätter 60 miljoner kronor.
 • 40 anställda.
 • Har vuxit med 15 procent årligen sedan 2015.
Om KK-miljön SPARK
 • En forsknings- och utbildningsmiljö inom kunskapsintensiv produktframtagning vid Tekniska högskolan vid Jönköping University.
 • Ska bidra till att utveckla regionens och svenska tillverkningsföretag mot mer kunskapsintensiva produkter och processer.
 • Strategiska partners är SAAB, Combitech, Husqvarna Group, Scania, Fagerhult, Thule samt Träcentrum, Campus Värnamo och Svenskt aluminium. Totalt deltar ett hundratal företag.
 • Miljön utvecklas under tio år i samverkan med KK-stiftelsen och är en långsiktig satsning mot en stark miljö.
 • SPARK beviljades under 2021 medel till fem projekt vilket bland annat innebär att näringslivsrelevansen förenas med en stark internationell vetenskaplig position inom till exempel additiv tillverkning och gjutna material och processer.
 • Namnet Spark syftar på gnistan från tändstickan. Forskning handlar om att brinna för sitt ämne samtidigt som tändstickan har haft
  stor betydelse för bygden.