Värdet med samproduktion

Genom att samproducera får forskare och företag insikt i och förståelse för varandras behov.

Forskningen kan berikas av fråge- och problemställningar som har uppstått genom företagens verksamhet, och ta del av de erfarenheter som finns hos företagens personal. Forskarna får också ofta tillgång till data, utrustning, testmiljöer med mera som inte finns vid lärosätet. Företag kan å sin sida tillgodogöra sig forskningsresultat som är relevanta för deras verksamhetsutveckling och ge sina medarbetare kompetensutveckling som bygger på aktuell forskning.

Genom samproduktion kan de projekt som vi finansierar förankras både i forskningsfronten vid akademin och i utvecklingsfronten vid företagen. Mer långsiktigt bygger samproduktionen förtroende och nätverk mellan akademi och företag, vilket underlättar nya och mer fördjupade samarbeten.

Värdet med samproduktion för näringslivet
 • Finansiering
  Dela utvecklingskostnader 
 • Innovation
  Nya idéer, trender och omvärldsbevakning 
 • Utveckling av medarbetare
  Nya roller, nya arbetsuppgifter och nya nätverk 
 • Kompetenstillgång
  Rekrytering och främja tillväxten av kompetenscenter 
 • Utveckling av nya lösningar
  Verifiering, minska utvecklingstid, dela teknisk risk 
 • Utveckla partnerskap
  Utveckla formerna för samproduktion med externa aktörer 
 • Teknologiskt ledarskap
  Främja standardisering, sätta agendan, inspirera andra 

En samproducerad utbildning säkrar näringslivsrelevansen i lärosätenas utbildningsutbud. Det stärker också förutsättningarna till en god kompetensförsörjning i näringslivet, vilket är en förutsättning för företagens utveckling och långsiktiga konkurrensförmåga. Genom samproduktion ökar även lärosätenas förmåga att hantera utbildningsinsatser anpassade för yrkesverksammas kompetensutveckling.

Fördelar med samproduktion för akademin
 • Kunskapsutveckling
  Tillgång till relevant, ny och kommande kunskap 
 • Data och material
  Tillgång till företagens utrustning och data 
 • Utveckling av medarbetare
  Fördjupade insikter och ökad förståelse  
 • Utveckla partnerskap
  Kontakt med människor med förmåga att omsätta kunskap och driva förnyelse, vilket också skapar nya möjligheter