Värdet med samproduktion

Genom att samproducera får forskare och företag insikt i och förståelse för varandras behov.

Forskningen kan berikas av fråge- och problemställningar som har uppstått genom företagens verksamhet, och ta del av de erfarenheter som finns hos företagens personal. Forskarna får också ofta tillgång till data, utrustning, testmiljöer med mera som inte finns vid lärosätet. Företag kan å sin sida tillgodogöra sig forskningsresultat som är relevanta för deras verksamhetsutveckling och ge sina medarbetare kompetensutveckling som bygger på aktuell forskning.

Genom samproduktion kan de projekt som vi finansierar förankras både i forskningsfronten vid akademin och i utvecklingsfronten vid företagen. Mer långsiktigt bygger samproduktionen förtroende och nätverk mellan akademi och företag, vilket underlättar nya och mer fördjupade samarbeten.

Värdet med samproduktion för näringslivet

Finansiering
Dela utvecklingskostnader 

Innovation
Nya idéer, trender och omvärldsbevakning 

Utveckling av medarbetare
Nya roller, nya arbetsuppgifter och nya nätverk 

Kompetenstillgång
Rekrytering och främja tillväxten av kompetenscenter 

Utveckling av nya lösningar
Verifiering, minska utvecklingstid, dela teknisk risk 

Utveckla partnerskap
Utveckla formerna för samproduktion med externa aktörer 

Teknologiskt ledarskap
Främja standardisering, sätta agendan, inspirera andra 

En samproducerad utbildning säkrar näringslivsrelevansen i lärosätenas utbildningsutbud. Det stärker också förutsättningarna till en god kompetensförsörjning i näringslivet, vilket är en förutsättning för företagens utveckling och långsiktiga konkurrensförmåga. Genom samproduktion ökar även lärosätenas förmåga att hantera utbildningsinsatser anpassade för yrkesverksammas kompetensutveckling.

Fördelar med samproduktion för akademin

Kunskapsutveckling
Tillgång till relevant, ny och kommande kunskap 

Data och material
Tillgång till företagens utrustning och data 

Utveckling av medarbetare
Fördjupade insikter och ökad förståelse  

Utveckla partnerskap
Kontakt med människor med förmåga att omsätta kunskap och driva förnyelse, vilket också skapar nya möjligheter