Ja, skicka ett mejl till info@kks.se för att begära ut en tidigare beviljad ansökan eller kontakta programansvarig handläggare.