Alla ansökningar till KK-stiftelsen lämnas in via vår ansöknings- och rapporteringsportal SBS Manager. Ansökan ska lämnas in av projektets projektledare som skapar ett personligt konto i portalen. Det är viktigt att det är du som är projektledare som skapar och administrerar kontot eftersom du då knyts till projektet och till projektets del- och slutrapportering.

Direktlänk till Ansöknings- och rapporteringsportalen SBS Manager.