KK-stiftelsens utlysningar är öppna för alla vetenskapliga och konstnärliga ämnesområden.