Bedömargrupperna består av personer från akademi och näringsliv (samt eventuellt andra relevanta aktörer). Bedömarna utses utifrån sin professionella kompetens och erfarenhet, samt eventuella kriterier som är särskilt relevanta för det aktuella programmet.

Vill du bli bedömare? Kontakta oss via info@kks.se