Organisation

KK-stiftelsen har 14 anställda och kontoret finns i Stockholm. KK-stiftelsens vd Eva Schelin leder kansliet som är uppdelat i tre enheter. Ansvariga för enheterna utgör ledningsgrupp tillsammans med vd.

Styrelse

KK-stiftelsens styrelse är högsta beslutande organ och består av tio ledamöter inklusive ordförande. Styrelsen har till sin hjälp ett kapitalutskott för att bistå i förvaltningen av det kapital som stiftelsen förfogar över. Kapitalutskottet består av tre av styrelsens ledamöter samt tre utomstående experter.

KK-stiftelsens styrelse. Foto: Icon Photo
Fr.v. översta raden Rolf Skoglund, Leif G Anderson, Arne Lidén, Gert Nilson
Fr.v. nedersta raden Peter Dobers, Elisabeth Nilsson (ordf.), Eugenia Perez Vico, Thomas Strand, Ericka Johnson. Foto: Pavel Koubek, Icon-Photo. Kerstin Tham saknas på bilden.


Följande personer ingår i KK-stiftelsens styrelse

  • Elisabeth Nilsson, ordförande KK-stiftelsen; f.d. landshövding; särskild utredare, styrelseledamot Boliden AB, ordförande Scandinavian Japan Sasakawa Foundation, styrelseledamot Tekniska museet, ledamot Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA
  • Leif G Anderson, professor emeritus vid institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs Universitet, tidigare 1:e vice preses vid KVA
  • Peter Dobers, professor företagsekonomi, Södertörns högskola
  • Ericka Johnson, professor, Gender & Society, Linköpings universitet
  • Arne Lidén, ordförande KK-stiftelsens Kapitalutskott
  • Gert Nilson, teknisk direktör, Jernkontoret
  • Eugenia Perez Vico, docent i innovationsvetenskap, universitetslektor, Högskolan i Halmstad
  • Rolf Skoglund, entreprenör, grundare/medgrundare av bland annat iD Invest, ThinkOut och Startupfactory
  • Thomas Strand, vice ordförande KK-stiftelsen, f.d. riksdagsledamot, chef Näringsliv och kompetensförsörjning, Region Jönköpings län, f.d. vice ordförande Riksbankens Jubileumsfond
  • Kerstin Tham, rektor Malmö universitet (fr.o.m. 2024-01-01)

Mandatperiod för styrelsen är 1 juli 2022-30 juni 2025. Två ledamöter utses av regeringen och övriga åtta av styrelsen själv. Förslag till ledamöter (sju stycken) lämnas av Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF), samt av myndighetscheferna vid Vetenskapsrådet, Forte, Formas och Vinnova, medan en ledamot föreslås av styrelsen.