Kvinna med hjälm, hijab och arbetskläder på byggarbetsplats

Hög

Ansökningsperiod

Stängd
Öppnar september 2024

I programmet Hög ges lärosäten möjlighet att bedriva ett forskningsprojekt i samproduktion med näringslivet.

Bakgrund till programmet

För att kunna bidra till den svenska konkurrenskraften, innovationsförmågan och nyttiggörandet krävs möjligheter för akademi och företag att forska tillsammans med frågor som kan flytta fram forskningsfronten och besvara ett behov inom näringslivet.

Utlysningstext
Hög

Det preliminära ekonomiska utrymmet för utlysningen 2023 är 30 mnkr exkl OH.

Denna typ av forskningsprojekt i samproduktion skapar förutsättningar för att forskningsresultat kommer till nytta utanför ett akademiskt sammanhang som bidrar till innovation, utveckling och förnyelse hos såväl lärosäten som deltagande företag.

Programmets bidrag till starka forsknings- och utbildningsmiljöer

Programmet ger möjligheter till att påbörja bygget av forsknings- och utbildningsmiljöer i tidiga skeden av miljöutveckling, vilket kan ta sin utgångspunkt i en enskild forskargrupp för att senare i en mer utvecklad form utgöra en större enhet som en forskningsmiljö, institution, centrum eller liknande.

Programmet kan också användas av etablerade miljöer för att etablera näringslivssamverkan som är av betydelse för miljöns vetenskapliga utveckling och svarar till de deltagande företagens utvecklingsbehov. För sådana miljöer krävs att mervärdet av projektet och hur det leder till förnyelse framgår tydligt.

Om Programmet

  • Genomförande av forskningsprojekt i samproduktion med näringslivet som bidrar till innovation, utveckling och förnyelse
  • Påbörjar bygget av miljöer i tidiga skeden av miljöutveckling, eller som förnyande insats för en redan etablerad forsknings- och utbildningsmiljö
  • Stärker miljöns forskning genom förnyelse och skapar nytta för företagen
  • Projektledaren är disputerad alternativt innehar tjänst som lektor, biträdande lektor eller professor
  • Näringslivets insats ska uppgå till minst lika mycket som sökt belopp från KK-stiftelsen
  • Maximalt stöd: 4 miljoner kronor
  • Maximal projekttid: 4 år
Lansering 2023

öppna video-modalen
PROGRAMFILM

Högskolan i Borås

öppna video-modalen