KK-stiftelsen finansierar forskning och kompetensutveckling som sker i samverkan, för att stärka Sveriges konkurrenskraft.

Läs KK-stiftelsens årsredovisning för 2018
22
lärosäten
9
miljarder kronor i stöd
2 500
projekt sedan starten

Lärosäten vi stödjer

Lärosäten vi stödjer Lärosäten vi stödjer