Om Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling

Här hittar du mer information om KK-stiftelsens styrelse, kapitalförvaltning, organisation, historik, eventuella pågående upphandlingar, med mera. Se nedan och i menyn.

Vi finansierar projekt inom forskning och utbildning på avancerad nivå, som bygger kompletta miljöer, under förutsättning att näringslivet aktivt medverkar i dessa projekt. Värdet av näringslivets medverkan – i form av kompetens, utrustning och så vidare – ska minst motsvara det belopp som KK-stiftelsen går in med. Vårt uppdrag är att stärka Sveriges konkurrenskraft, och vi vet att samproducerade projekt mellan akademi och näringsliv skapar stor nytta för bägge parter.

Vår finansiering vänder sig till Sveriges nya universitet och högskolor samt specialhögskolorna (Försvarshögskolan, GIH, Konstfack, Kungl. Konsthögskolan, Kungl. Musikhögskolan, och Stockholms konstnärliga högskola).

KK-stiftelsen bildades 1994, fick ett startkapital på 3,6 miljarder kronor (när de så kallade löntagarfonderna avskaffades), och har nu satsat 9,3 miljarder kronor på fler än 2.500 projekt. I samband med vårt 20-årsjubileum sammanfattade vi verksamheten i en tidslinje:

KK-stiftelsen bestämmer dock inte innehållet i forskningen, eller inom vilka områden som lärosätet ska utvecklas. Även där skiljer sig KK-stiftelsen från andra aktörer. Sakinnehållet avgör forskarna och lärosätena bättre själva i samverkan med näringslivet. Något som också utmärker KK-stiftelsen är långsiktigheten. Våra program är cykliska i rullande treårsbudgetar. Lärosätena kan därmed tillsammans med företagen planera sina ansökningar och sin verksamhet, för att bäst bygga kompletta miljöer.

Organisation

Styrelseordförande: Kerstin Eliasson
Verkställande direktör: Ulf Hall, tillförordnad VD
Administrativ chef: Britt-Marie Granting
Chef Externa relationer och Kommunikation: Ulf Hall
Chef för Programenheten: Stefan Östholm