Vi stärker Sveriges konkurrenskraft

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling finansierar forskning och kompetensutveckling som sker i samverkan för att stärka Sveriges konkurrenskraft.
 • Industrins gröna framtid formas av nytt utbildningsprojekt
  Case

  Industrins gröna framtid formas av nytt utbildningsprojekt

  KK-stiftelsen har tilldelat 30 miljoner kronor till REEDEAM, ett innovativt samverkansprojekt som ämnar att förbättra kompetensen inom industrins gröna omställning från början till slut av värdekedjan. Projektet fokuserar på att tillhandahålla avancerad kompetensutveckling främst för yrkesverksamma, vilket är avgörande för att säkerställa den gröna omställningen och att bibehålla svensk industris...

 • Forskarskolan gav skjuts åt nya tjänster
  Nyhet

  Forskarskolan gav skjuts åt nya tjänster

  När Mathias Cehlin, docent i energisystem vid Högskolan i Gävle, Ewa Wäckelgård, professor i Energiteknik vid Högskolan Dalarna och Anders Holmsten, chef Marknad & Tjänster och strategisk utveckling på Gävle Energi berättar om tio år med Reesbe (resurseffektiva energisystem i den byggda miljön) är de rörande överens, det krävs tid...

Forskningspolitiskt inspel

I KK-stiftelsens inspel till den kommande forsknings- och innovationspropositionen har vi valt att fokusera på fyra större reformförslag som långsiktigt stärker högskole- och universitetssektorn.

KK-stiftelsens inspel till forsknings- och innovationspropositionen

Stärkt konkurrenskraft genom samproduktion

Vad innebär samproduktion?

Samproduktion utgör grunden i KK-stiftelsens verksamhet och genomsyrar de projekt som finansieras. De projekt som vi finansierar ska utformas och genomföras i nära samarbete mellan akademi och näringsliv, och oftast med en medfinansiering från näringslivet som motsvarar vår insats.

Akademi och företag väljer område

Våra utlysningar är öppna för projektförslag inom alla ämnes- och verksamhetsområden. Akademin och näringslivet definierar gemensamt områden och frågeställningar med både vetenskapligt intresse och god företagsrelevans. KK-stiftelsens finansiering spänner därför över många olika vetenskapliga områden och näringslivssektorer.

Att bygga starka utbildnings- och forskningsmiljöer

Alla stödformer bidrar

Alla våra program bidrar på olika sätt till att miljöer långsiktigt kan etablera och upprätthålla en stark nationell och internationell vetenskaplig eller konstnärlig position som också utgör ett profilområde för lärosätet. På så sätt kan miljön också bli en långsiktig och värdefull partner för näringslivet.

Vad menas med stark miljö?

En stark miljö har förmågan att samlat och långsiktigt utveckla sin forskning och utbildning i samverkan med näringslivet. Prioritering och en gemensam väl förankrad ambition ger förutsättningar att etablera en stark vetenskaplig position och profil med hög relevans för näringsliv och samhälle.

Våra stödformer

KK-stiftelsen erbjuder åtta program för projektstöd. Programmen är utformade för att bidra till strategiskt starka forsknings- och utbildningsmiljöer på lärosätena och samtidigt bidra till utveckling och ökad kompetens för näringslivet.

KK-stiftelsens program