Vi stärker Sveriges konkurrenskraft

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling finansierar forskning och kompetensutveckling som sker i samverkan för att stärka Sveriges konkurrenskraft.
 • Sammanfattning av vårens beslut i KK-stiftelsen
  Nyhet

  Sammanfattning av vårens beslut i KK-stiftelsen

  Under våren har KK-stiftelsen fattat flera beslut som kommer att påverka forsknings- och utbildningslandskapet i Sverige. Genom en rad olika utlysningar har totalt 44 projekt beviljats finansiering, med en sammanlagd summa på 290 680 060 SEK.

 • Projekt tillsammans med industrin får 41 miljoner i stöd
  Nyhet

  Projekt tillsammans med industrin får 41 miljoner i stöd

  KK-stiftelsen har beviljat finansiering till två företagsforskarskolor vid Karlstads universitet och Högskolan Väst som fördjupar samarbetet mellan akademi och industri.

Lansering av program 2024

KK-stiftelsen lanserar årets program den 17 september. Läs mer och anmäl dig här.

Lansering 2024

Kommande utlysningar

 • Läs mer Prospekt 24
  Utlysning

  Prospekt 24

  Forskningsprojekt där en nyligen disputerad forskare och företag gemensamt adresserar en vetenskaplig frågeställning.

 • Läs mer Avans 24
  Utlysning

  Avans 24

  Utveckling eller vidare utveckling av näringslivsrelevanta utbildningsprogram på avancerad nivå.

 • Läs mer Hög 24
  Utlysning

  Hög 24

  Forskningsprojekt där forskare och företag gemensamt adresserar en vetenskaplig frågeställning.

 • Läs mer Rekryteringar 24
  Utlysning

  Rekryteringar 24

  Tekrytering av biträdande lektor, lektor, professor, internationell gästprofessor eller adjungerad professor/lektor från näringslivet.

 • Läs mer Forskningsprofiler 24
  Utlysning

  Forskningsprofiler 24

  För att utveckla och förstärka en internationellt konkurrenskraftig forskningsprofil med hög näringslivsrelevans.

 • Läs mer Synergi 24
  Utlysning

  Synergi 24

  Genomförande av flera forskningsprojekt där forskare och företag gemensamt adresserar en integrerande frågeställning.

 • Läs mer Företagsforskarskolor 24
  Utlysning

  Företagsforskarskolor 24

  Utveckling och genomförande av forskarutbildning i samverkan med företag.

 • Läs mer Expertkompetens 24
  Utlysning

  Expertkompetens 24

  Utveckling och genomförande av näringslivsrelevanta utbildningsinsatser på avancerad nivå för yrkesverksamma.

Kommande utlysningar

Stärkt konkurrenskraft genom samproduktion

Vad innebär samproduktion?

Samproduktion utgör grunden i KK-stiftelsens verksamhet och genomsyrar de projekt som finansieras. De projekt som vi finansierar ska utformas och genomföras i nära samarbete mellan akademi och näringsliv, och oftast med en medfinansiering från näringslivet som motsvarar vår insats.

Akademi och företag väljer område

Våra utlysningar är öppna för projektförslag inom alla ämnes- och verksamhetsområden. Akademin och näringslivet definierar gemensamt områden och frågeställningar med både vetenskapligt intresse och god företagsrelevans. KK-stiftelsens finansiering spänner därför över många olika vetenskapliga områden och näringslivssektorer.

Att bygga starka utbildnings- och forskningsmiljöer

Alla stödformer bidrar

Alla våra program bidrar på olika sätt till att miljöer långsiktigt kan etablera och upprätthålla en stark nationell och internationell vetenskaplig eller konstnärlig position som också utgör ett profilområde för lärosätet. På så sätt kan miljön också bli en långsiktig och värdefull partner för näringslivet.

Vad menas med stark miljö?

En stark miljö har förmågan att samlat och långsiktigt utveckla sin forskning och utbildning i samverkan med näringslivet. Prioritering och en gemensam väl förankrad ambition ger förutsättningar att etablera en stark vetenskaplig position och profil med hög relevans för näringsliv och samhälle.