Custom Result: Utlysningscykel

  • Läs mer

    Att söka finansiering

    I enlighet med våra stadgar finansierar vi forskning och kompetensutveckling på avancerad nivå eller forskarnivå vid Sveriges högskolor och nyare universitet. KK-stiftelsens finansiering går till lärosätet och söks av en operativt ansvarig projektledare som ska bedriva projektet i en angiven forsknings- och utbildningsmiljö vid lärosätet.