Nyhet

119 miljoner till forskning ska stärka hållbart byggande i trä

Bygg- och anläggningssektorn står för cirka 20 procent av Sveriges klimatutsläpp. Att ersätta icke förnybara byggmaterial med trä har stor potential att minska klimatpåverkan. Med stöd på 48 miljoner kronor från KK-stiftelsen ska nu forskare vid Linnéuniversitetet tillsammans med 18 företagspartners studera hur träbaserade produkter kan förbättras avseende resurseffektivitet, prestanda och kostnadseffektivitet. Tillsammans med företagens och Linnéuniversitetets egna insatser landar hela satsningen på 119 miljoner kronor.

– Den här forskningsprofilen kommer att få stor betydelse för affärsutveckling och omställning till grön ekonomi inom en av Sveriges största industrigrenar. Projektet svarar direkt på de behov som finns i näringslivet, och bland deltagande företag, vad gäller förbättring och utveckling av förnyelsebara träbaserade byggsystem. Projektet ger också goda förutsättningar för internationellt konkurrenskraftig forskning och vetenskaplig positionering. Medräknat den här satsningen på 48 miljoner kronor, som KK-stiftelsen nu gör, har vi sedan år 2010 beviljat hela 217 miljoner till olika lärosäten inom området samhällsbyggnadsteknik, säger KK-stiftelsens vd Eva Schelin.

Forskningsprojektet ”Hållbart byggande med trä – materialeffektivt värdeskapande från trämaterial till byggnader” finansieras med 48 miljoner kronor under åtta år inom ramen för KK-stiftelsens program Forskningsprofiler. I satsningen ingår också finansiering av industridoktorander. Utöver stiftelsens medel bidrar Linnéuniversitetet själva med 31 miljoner kronor och näringslivet med minst 40 miljoner kronor.

Läs KK-stiftelsens pressmeddelande om satsningen