Nyhet

35 miljoner till forskning i samproduktion med näringslivet

Mälardalens universitet, Örebro universitet och Linnéuniversitetet får dela på 35 miljoner kronor för forskningsprojekt som efterfrågas av näringslivet. Ett av forskningsprojekten handlar om att maximera cirkulariteten för elfordonsbatterier för att främja tillverkningsindustrin – och bidra till ett mer hållbart samhälle med till exempel klimatneutrala transporter.

Förutom KK-stiftelsens medel kommer ett 20-tal medverkande företag att bidra med motsvarande insatser i de tre projekten.

– När akademi och näringsliv samverkar i gemensamma forskningsprojekt föds nya idéer och ytterligare projekt och samarbeten formas som ger nytta för båda parter. I det här programmet Synergi möjliggörs forskning som kan behöva kompetens från olika forskningsområden för att besvara en komplex frågeställning. I årets omgång inkom elva ansökningar inom en bred palett av områden, varav tre projekt beviljades medel, säger Yvonne Fors, programansvarig KK-stiftelsen.

I ett av forskningsprojekten som nu startas upp ska Mälardalens universitet, tillsammans med fordonstillverkare och elbolag, undersöka möjligheter att installera redan använda batterier i energilagringssystem. Projektet syftar till att förlänga batteriernas livslängd och på så vis minska miljöpåverkan. Forskningsprojektet adresseras aspekter som elektrifiering, cirkulär ekonomi och digitalisering som är tre av de största utmaningarna som industriella tillverkningsföretag och samhället står inför.

Koteshwar Chirumalla som ska leda projektet är docent inom produkt- och processutveckling vid Mälardalens universitet. Forskningen är en fortsättning på projektet RECREATE (med medel inom stiftelsens program Hög) som byggt en grund för forskning inom battericirkularitet vid Innovation and Product Realization, IPR, Mälardalens universitet.Projektet förväntas ytterligare vitalisera den redan starka forskningsmiljön och även stärka utbildningsmiljön vid lärosätet.

Läs mer om projektet i KK-stiftelsens pressmeddelande 

Forskningsprojekt som beviljas medel inom programmet Synergi

Sedan 2015 har KK-stiftelsen beviljat hela 525 miljoner kronor inom programmet Synergi där forskare bidrar till vetenskaplig utveckling och samtidigt skapar nytta för företag. I årets omgång har tre projekt beviljats medel.

Smart cirkulärt batterisystem – Circul8, Mälardalens universitet

Fordonstillverkare och elbolag ska undersöka möjligheter att installera redan använda batterier i energilagringssystem. Målet är att maximera cirkulariteten för elfordonsbatterier i branschen med avancerad digital teknik.

Medverkande näringsliv: Volvo Construction Equipment, Epiroc, Svealandstrafiken, Northvolt Revolt, ABB E-mobility, Kpro, IBM, Cling Systems, CanaryBit

Summa beviljade medel: 11 995 074 kronor

Nanosafety2 – Nanopartiklar i additiv tillverkning: förståelse av exponeringsinducerade hälsoeffekter, Örebro universitet

Additiv tillverkning är en ny ledande teknologi, men medför nya hälsorisker i arbetslivet. Idag saknas gränsvärden för exponering av (nano)partiklar. Forskningsprojektets kärnfråga är hur partiklar som finns i AM-industrin påverkar människors hälsa.

Medverkande näringsliv: Acoem Group, AMEXCI, Siemens Energy, PExA, Uddeholms, Wematter, ZYYX Labs

Summa beviljade medel: 10 576 654 kronor

Avancerade material för individinriktad medicin och diagnostik, Linnéuniversitetet

Efterfrågan på känsligare och mer robusta verktyg för klinisk diagnostik ökar och drivs av behov att förkorta väntetider och kostnader för vård. Förbättrade övervakningsmetoder kan erbjuda mer tillförlitliga, kostnadseffektiva och tidiga diagnoser. Forskningsprojektet ska bidra till nya kliniska verktyg av relevans för modern medicin, som högkänsliga och robusta plattformar baserade på ytteknik och patientprovshantering för att informera vårdgivare, patienter och forskare.

Medverkande näringsliv: AroCell AB, Attana AB, Capitainer AB, LUMA-METALL AB, Region Kalmar Län

Summa beviljade medel: 11 999 045 kronor