Nyhet

5 miljoner till spetsutbildningar som sätter lärosäten på kartan

Blekinge Tekniska Högskola, Jönköping University och Högskolan Väst beviljas totalt 5 miljoner kronor för att utveckla nätbaserade och internationellt konkurrenskraftiga spetsutbildningar på avancerad nivå.

Genom KK-stiftelsens program NU får lärosätena möjlighet att utveckla nätbaserade spetskurser som ska bidra till att profilera och positionera deras starka forsknings- och utbildningsmiljöer internationellt. Kurserna utformas i nära samverkan med näringslivet för att säkra näringslivsrelevansen.

– Utbudet av nätbaserade kurser är enormt och genom dessa satsningar får lärosätena en chans att sticka ut och erbjuda kurser med höga pedagogiska ambitioner, säger Petter Zirath, programansvarig för programmet NU på KK-stiftelsen.

Jönköping University beviljas projekt

Bland beviljade projekt finns ett projekt vid Jönköping University som ska ta fram utbildningar med fokus på hållbarhet för företagsledare. Projektledare är Massimo Baù.

– Idag finns ett stort behov av hållbar innovation som förhåller sig till den snabba teknikutvecklingen och digitaliseringen, men också till marknadsskiften och sociala och miljömässiga utmaningar. Med finansiering från KK-stiftelsen kommer vi nu att utveckla kursen Hållbarhet och ägarskap primärt för företagsledare och -ägare. Syftet är att de ska få stöd i att analysera hållbarhetsläget för sina industriföretag och utveckla en proaktiv strategi för hållbar innovationskapacitet så att de kan vinna nya konkurrensfördelar, säger Massimo Baù, biträdande professor företagsekonomi och centerledare vid Centre for Family Entrepreneurship and Ownership (CeFEO), Jönköping University.

innergård på jönköpings university där några studenter promenerar
Bland beviljade projekt finns ett projekt vid Jönköping University som ska ta fram utbildningar med fokus på hållbarhet för företagsledare. Projektledare är Massimo Baù.

Tre ansökningar beviljade totalt

Högskolan Väst – Digitalisering och utveckling av utbildning inriktad mot elektriska fordon
Tre nätbaserade kurser om totalt 12,5 hp tas fram med syfte att stärka och positionera högskolans forsknings- och utbildningsmiljö inom elektriska drivlinor. Kurserna ska ges som fristående kurser och vara en del i magisterprogrammet Elfordonsteknik. Genom projektet hoppas man få fler internationella studenter, stärka samarbetet med näringslivet och öka kompetensen inom nätbaserad utbildning. I projektet kommer man att samarbeta med Volvo Cars, NEVS (National Electric Vehicle Sweden) och CEVT (China Euro Vehicle Technology).

Blekinge Tekniska Högskola – Nätbaserad utbildning för Digitalisering och Industry 4.0 – NU4DI
Tre nätbaserade kurser om totalt 15 hp ska tas fram med syfte att stärka och internationellt positionera BTH:s forsknings- och utbildningsmiljö inom digital produktutveckling. I projektet kommer högskolan att testa konceptet ”hybridklassrum” där studenter på distans på ett mer interaktivt sätt ska kunna integrera med campusstudenter. I projektet kommer man att samarbeta med bland annat Volvo Cars och Dynapac.

Jönköping University – Hållbart Ägande – Kompetensutveckling för Företagsledare
En nätbaserad kurs på 15 hp ska tas med syfte att stärka och positionera högskolans utbildnings- och forskningsmiljö inom entreprenörskap och familjeföretag. Inom forskningsmiljön har man tidigare beviljats medel för att utveckla kurser om hur ägandet och ledningen av familjeföretag kan föras vidare till antingen kommande generation eller säljas externt och det nu beviljade projektet fokuserar på hållbart ägande. Kurserna kommer att tas fram i samarbete med bland annat Fjällräven, Oatly och Brödsmedjan.