Case

Yrkesverksamma utbildas inom datadriven tjänsteutveckling 

En satsning med stöd inom KK-stiftelsens program Expertkompetens drivs vid Högskolan i Borås. Målet är att utveckla och erbjuda kurser om hur man använder data – särskilt om hur data kan användas som underlag för att utveckla innovativa tjänster och affärsmodeller. 

– Inom datadriven tjänsteutveckling är kompetensbehovet enormt. Företag har svårt att fylla på med nya personer med relevant kompetens och samtidigt utbilda de redan anställda, säger Daniel Yar Hamidi, som är universitetslektor vid Högskolan i Borås och leder projektet Datadriven tjänsteutveckling.

Projektet drog igång i maj 2020. Det genomförs i samarbete med ett 30-tal företag och ska pågå till december 2024. För finansieringen står KK-stiftelsens program Expertkompetens.

Med stödet kan vi skapa kurser för livslångt lärande och etablera långsiktiga relationer med näringslivet, vilket även gynnar forskningen vid lärosätet. Det ger oss en möjlighet att skapa en komplett akademisk miljö, med utbildning på alla nivåer, forskning och samverkan med det omgivande samhället
Daniel Yar Hamidi
Universitetslektor, leder projektet Datadriven tjänsteutveckling Högskolan i Borås

Kurserna i projektet är på avancerad nivå inom nio olika teman. I dagsläget handlar de bland annat om datadrivna strategier för hållbar utveckling och om hur data kan påverka beslutsfattande. Hittills har över 1 300 sökt någon kurs och omkring 730 deltagit. Några är kunder till mjukvaruföretaget SAS Institute, som är ett av företagen som är med i projektet. Bolaget gör programvaror som används för datautvinning, prognoser och beslutsfattande i olika branscher, och har samarbetat med högskolan tidigare.

Vi är med i en styr- och referensgrupp och bidrar med expertis inom dataanalys och AI, och med den insikt vi har om vilken utbildning våra kunder efterfrågar. Det öppnar också för våra kunder att hitta samarbeten med universitet
Patric Hellgren
SAS Institute

Området utvecklas snabbt och utbildningsbehovet är betydande. Enligt Patric Hellgren handlar det inte bara om ny teknik – hela organisationen måste lära nytt.
– Det behövs exempelvis kunskaper om hur man styr och leder en organisation som är datadriven, hur man mäter en organisation, hur roller och de interna processerna påverkas, säger han.

Högskolan i Borås kan få stor nytta av projektet. Det förväntas stärka forsknings- och utbildningsmiljön Handel och it – som är ett av sex prioriterade forskningsområden. Enligt Daniel Yar Hamidi kan det ge effekter också internationellt.

– Vi ger i dag kurser till yrkesverksamma i Sverige, men vi har idéer för att kunna utbilda yrkesverksamma i hela Europa där det finns behov av livslångt lärande. Det skulle ge ytterligare möjligheter för högskolan att utvecklas till en internationell aktör, säger han.

Text: Siv Engelmark