Evenemang

Almedalen 2023

Eget arrangemang

Allvarligt nu – Vad krävs för att få ut mesta möjliga av satsade resurser på forskning och högre utbildning?

Se samtalet på Almedalen Play

Att säkerställa att Sverige har högkvalitativ forskning och högre utbildning som bidrar till svensk konkurrenskraft står högt på agendan för näringslivet, liksom att universitet och högskolor ska bidra till god kompetensförsörjning.

I det här samtalet kommer ett antal aktörer att diskutera vad som krävs för att få ut mesta möjliga av satsade resurser på forskning och högre utbildning. Varför är det viktigt att forskning och utbildning kommunicerar och finns över hela landet? Hur hävdar sig de nyare universiteten och bidrar till innovation och stärkt konkurrenskraft – och hur samverkar de med näringslivet? Vad innebär excellens och nytta och hur kan de förenas för hela landets bästa? Och inte minst vad bör politikerna, finansiärerna, företagen och lärosätena göra om, mer och bättre?

Kom och lyssna på vad aktörer från näringsliv, forskningsfinansiär, lärosäte och politik ser som de viktigaste prioriteringarna framåt. Dessutom kommer innovationsforskaren Olof Ejermo (Lunds universitet) att tala om vilka effekter forskning på Sveriges lärosäten har på innovation, tillväxt och vetenskaplig produktion.

Medverkande: Olof Ejermo, innovationsforskare vid Lunds universitet, Mats Wiking, riksdagsledamot (S), Johan Schnürer, rektor vid Örebro universitet, Sofie Vennersten, Director Public Policy Reg Affairs,  AB Volvo

Samtalet modereras av KK-stiftelsens vd Eva Schelin.

Övriga arrangemang med medverkan av KK-stiftelsen 

Hållbar forskning och utbildning – forskningspropositionen ur ett studentperspektiv

Arrangör: Sveriges förenade studentkårer

​​En gång per mandatperiod lägger regeringen fram en forskningsproposition, som samlar regeringens tankar om högskolepolitiken och stakar ut en riktning för de kommande fyra åren. Den senaste propositionen, ”Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige”, gäller för 2021-2024. Nu väntas snart en ny forskningsproposition. Inför det presenteras och diskuteras här de viktigaste punkterna från studenterna och doktoranderna.

Medverkande: Från KK-stiftelsen Linda Assbring, chef program- och analysenheten.

Spelar det roll hur forskning finansieras i Sverige?

Arrangör: Entreprenörskapsforum

När forskning kanaliseras genom specialiserde forskningsråd och öppna utlysningar finns möjlighet att styra vilken forskning som ska utföras. Vad gör beroendet av externa medel med svensk forskning?

Utökad information om evenemanget:

Den akademiska forskning som bedrivs i Sverige finansieras dels genom anslag till lärosäten, dels genom utlysningar av medel som forskare kan söka. När forskningsmedel kanaliseras genom specialiserade forskningsråd och öppna utlysningar blir det möjligt att styra vilken slags forskning som utförs, och i vilka former forskningen bedrivs. Så kan statliga satsningar på forskning kopplas närmare till politiska mål, och privata finansiärer kan vara komplementärer och pådrivare i forskningssystemet. Men vad gör beroendet av externa medel med svensk forskning? Är forskningsfinansiärerna agendasättare eller rundningsmärken? Får riktade utlysningar genomslag i vilken forskning som utförs i Sverige? Driver utlysningar kvalitet och relevans i svensk forskning? Resultat från ny svensk och internationell forskning om effekterna av riktade utlysningar presenteras. Kan vi få mer viktig forskning utförd genom att förändra hur den offentliga forskningsbudgeten används?

Medverkande: Från KK-stiftelsen Eva Schelin, vd

Kontaktperson