Nyhet

Almedalen 2024: Sammanfattning

Under veckan i Almedalen anordnade KK-stiftelsen ett seminarium med titeln ”En tyst industriell revolution: Klarar vi omställningen av industrilandet Sverige?” på Vetenskap & Allmänhets arena för forskning och demokrati. KK-stiftelsens vd Eva Schelin ledde diskussionen och belyste de omfattande omställningsbehov som svensk tillverkningsindustri står inför.

Första Panelen i Almedalen: Samverkan mellan Akademi och Industri

Monika Bellgran, vicerektor vid Mälardalens universitet och professor i produktionsutveckling deltog i den första panelen tillsammans med Salem Seifeddine, prorektor vid Jönköping University och professor i material och tillverkning. Där pratade de om produktionsutveckling, ny- och återindustrialisering i relation till cirkulär ekonomi. Monika Bellgran beskrev Sveriges tidigare resa från att outsourca produktion till lågkostnadsländer till att nu investera kraftigt i ny teknik och gröna lösningar, särskilt inom batteriproduktion i norra Sverige. Salem Seifeddine lyfte hur Jönköping University arbetar proaktivt med näringslivet genom industriförlagda kurser och samproduktion av utbildning och forskning. Näringslivet och akademin säkerställer genom partnerskap att studenterna får praktisk erfarenhet och att företagen kan rekrytera kvalificerad arbetskraft.

Andra Panelen i Almedalen: Utmaningar och Möjligheter för Svensk Industri

Den andra panelen bestod av Pia Sandvik, vd för Teknikföretagen, Helena Lundberg Nilsson, regionutvecklingsdirektör för Västra Götalandsregionen och Martin Karlsson, University Relations Manager på Northvolt. Diskussionen fokuserade på hur svensk industri kan möta framtidens utmaningar genom förbättrad kompetensförsörjning, energiförsörjning och samverkan mellan akademi och industri.

Pia Sandvik betonade att kompetensbristen är den största utmaningen för svensk industri och att det krävs mer forskning och en långsiktig teknologisk och innovationsstrategi. Hon framhöll att Sverige måste öka sina investeringar i forskning för att förbli konkurrenskraftigt.

Helena Lundberg Nilsson beskrev Västra Götalandsregionens arbete med att skapa förutsättningar för framtidens gröna jobb. Hon lyfte fram energiförsörjning och nätkapacitet som kritiska faktorer för att attrahera och behålla industriinvesteringar. Dessutom betonade hon också vikten av samproduktionsmiljöer där akademi, industri och offentlig sektor kan mötas och driva utvecklingen framåt.

Martin Karlsson från Northvolt delade sina tankar om företagets arbete med att bygga batterifabriker i Sverige och utomlands. Han beskrev hur Northvolt integrerar forskning och utbildning med universitet för att utveckla avancerade produktionssystem och säkerställa en hållbar batteriproduktion. Martin betonade vikten av att se produktion som en avancerad och kritisk del av industrins framtid.

Framåtblick

Eva Schelin summerade seminariet. Hon betonade vikten av samverkan mellan akademi, industri och offentlig sektor. Eva underströk att gemensamma ansträngningar och investeringar i både utbildning och forskning krävs för att möta framtidens utmaningar. Panelen konstaterade enstämmigt att vi behöver konkreta och långsiktiga lösningar för att snabbt kunna möta industrins behov och säkerställa att Sverige kan leda den gröna omställningen.

Den svenska industrin står inför en stor omställning som kräver en fördjupad samverkan mellan akademi och näringsliv. För att lyckas med omställningen måste vi investera i relevant kompetensutveckling och forskning som kan stödja de nya hållbara produktionsmetoderna och teknologierna.

Se hela eventet här: