Nyhet

Ansök till IVAS 100-lista

I dagarna har Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, öppnat sin 100-lista för 2023. Denna gång välkomnas ansökningar med forskningsprojekt som har potential att skapa nytta inom överskådlig tid, exempelvis genom industriell kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Till årets lista sökes forskningsprojekt inom klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap.

Vårt övergripande mål är att stärka Sveriges konkurrenskraft, och vi gör det genom att främja samverkan mellan akademi och företag i alla projekt vi finansierar. Vi ser IVAs projekt Research2Business och 100-listan som viktiga verktyg för att lyfta fram samverkan och nyttiggörande mellan akademi och företag, och därför är vi engagerade i R2B-satsningen
Eva Schelin
vd för KK-stiftelsen

Syftet med 100-listan är att belysa samtida forskning och underlätta för forskare och företag att hitta varandra och tillsammans skapa innovation och nya affärsmöjligheter. Listan lanserades i samband med IVAs 100-årsjubileum 2019, därav namnet. Initiativet drivs i samarbete med Vinnova, PRV, Almi, Teknikföretagen, Svenskt Näringsliv, KK-stiftelsen och Sveriges högskolor och universitet. Årets 100-lista offentliggörs den 10 maj 2023.

Senast 28 februari 2023 kan du/ni ansöka eller nominera till 100-listan.

Klicka här för att komma till ansökningssidan!