Nyhet

BTH får drygt 21 miljoner för att utbilda yrkesverksamma inom informationssäkerhet

Bättre kunskaper om informationssäkerhet kan öka konkurrenskraften hos svenska företag. KK-stiftelsen finansierar nu ett projekt vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH, som ska ta fram kurser på avancerad nivå för yrkesverksamma, med syftet att hantera de stora utmaningar på området som företag och organisationer står inför.

– Det finns stora behov av kompetensutveckling inom informationssäkerhet. Det gäller såväl utveckling som användning av IT-system. Detta är ett tydligt exempel på kompetensförsörjning och livslångt lärande. Näringslivet ökar sin konkurrenskraft och akademin stärker sin roll som samverkanspartner samtidigt som projektet kan bidra till tydlig samhällsnytta, säger KK-stiftelsens vd Eva Schelin.

Projekt i samproduktion

Projektet ska drivas i samverkan mellan BTH och 30-talet svenska företag och organisationer, allt från telekomleverantörer till säkerhetsexperter. Målgruppen för utbildningarna som ska tas fram inom informationssäkerhet är framförallt ingenjörer, mjukvaruutvecklare samt beslutsfattare och personer som arbetar med produktidéer och försäljning på till exempel mjukvaruintensiva företag.

– För att säkerställa att utbildningen blir både relevant för målgruppen och baseras på de senaste forskningsrönen tas den fram i samproduktion med näringslivet. Forskare och experter samarbetar med företagspartners redan från början för att identifiera utmaningar och behov, men även pragmatiska och skalbara lösningar som inkluderas i kurserna. Säkerhet som koncept måste genomsyra alla delar av produkt- och tjänsteutveckling, det kan till exempel handla om allt från spel, internetbank till inbyggda system i flygplan, säger Tony Gorschek, professor och projektledare vid BTH.

Bland de näringslivspartners som ska delta finns bland annat Handelsbanken.
– Vi ser ett stort värde i att bidra med erfarenhet och kunskap för att bygga upp kurserna. Det öppnar även upp möjligheter för vidareutbildning av andra roller och inte bara säkerhetsspecialister. Dessutom ger det oss möjlighet att bidra till att skapa framtidens säkerhetskompetens inom Sverige, att utbyta erfarenheter med andra företag samt skapa en relation med BTH, säger Erik Blomberg, koncernsäkerhetschef, Handelsbanken.

Korta fakta

Projektet ska drivas genom samverkan mellan BTH:s institutioner för datavetenskap och programvaruteknik med forsknings- och utbildningsmiljön SERL Lab ‒ Software Engineering Research and Education Lab Sweden. 30 företag och organisationer kommer att delta och 19 kurser ska tas fram. Den fyraåriga satsningen ryms inom KK-stiftelsens program Expertkompetens som syftar till att ge yrkesverksamma och företag kompetenslyft för utveckling och innovation. Programmet syftar också till att stärka förutsättningarna för akademiska forsknings- och utbildningsmiljöer att positionera sig som samarbetspartners till företagen inom relevanta branscher.

Läs mer på Blekinge tekniska högskolas webbplats, Professional Master in Information Security (PROMIS)