Nyhet

Chef för verksamhetsstöd sökes till KK-stiftelsen

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, KK-stiftelsen, finansierar forskning och kompetensutveckling vid Sveriges högskolor och nyare universitet. Stiftelsen finansierar projekt med målet att dessa ska bygga starka forsknings- och utbildningsmiljöer som skapar värden för såväl akademi som näringsliv och samhälle. Ett krav från KK-stiftelsens sida är att projekten alltid ska drivas i samverkan med näringslivet. Stiftelsens kapital värderas i dagsläget till 9 miljarder kronor och under 2022 delades cirka 500 miljoner kronor ut fördelat över stiftelsens målgruppslärosäten. Stiftelsen har 15 anställda som arbetar på det centralt belägna kontoret i Stockholm.

Chef för verksamhetsstöd

 • Vill du bidra till att stärka forskning och kompetensutveckling som sker i samverkan med näringslivet?
 • Har du bred erfarenhet av ekonomi och intresse för kapitalförvaltning och finansiella frågor?
 • Vill du utveckla det administrativa verksamhetsstödet vid stiftelsen?
 • Vill du arbeta i en omväxlande miljö, där du lätt växlar perspektiv från strategiska till operativa frågor?
 • Är du omvärldsorienterad och affärsmässig, skapar ordning och reda och trivs med många kontakter både internt och externt?

Välkommen till KK-stiftelsen!

Som chef för verksamhetsstöd har du ett brett uppdrag som spänner från ekonomi till administrativ och strategisk utveckling. Det omfattar löpande redovisning, bokslut/årsredovisning, rapportering, budget, prognoser med mera. Du verkställer också styrelsens och kapitalutskottets beslut om kapitalet, administrerar och följer upp utbetalningar av medel, har kontakt med banker, portföljförvaltare och rådgivare. Du kommer att samarbeta mycket med kapitalutskottets ordförande och medlemmar. Du är också protokollförare vid styrelsemöten liksom vid kapitalutskottets möten.

Att leda och utveckla det administrativa verksamhetsstödet liksom att bidra till hela KK-stiftelsens utveckling är en viktig del i ditt uppdrag. Du ingår i ledningsgruppen där du tillsammans med vd och övriga chefer arbetar med den strategiska utvecklingen. Du har personalansvar för en projektadministratör.

Du har kunskap om relevanta stödsystem och ett intresse att utveckla fungerande stödfunktioner för verksamheten i dialog med medarbetarna. Du ansvarar under vd och styrelsen för att gällande externa och interna regelverk som styr stiftelsens verksamhet efterlevs. Stiftelsen lyder till exempel under LOU och offentlighetsprincipen.

Du har stor lyhördhet för interna och externa förväntningar. Att stiftelsens kontor och olika stödsystem inom IT fungerar väl och svarar mot verksamhetens behov ingår också inom ansvarsområdet. Det finns externt stöd och support upphandlat inom flera av områdena ovan; ditt uppdrag blir att vara kontaktnod, kravställare, följa upp och se till att verksamheten har förutsättningar att fungera väl.

Din profil

Vi söker dig som har:

 • Relevant universitets-/högskoleutbildning
 • Erfarenhet av ledning och/eller strategisk utveckling inom ekonomi/administration
 • Flerårig erfarenhet från redovisning, bokslutsarbete och årsredovisningsarbete samt utveckling av administrativa stödfunktioner
 • God kompetens inom relevanta system och IT-lösningar
 • Insikt i och intresse för kapitalförvaltning och dess terminologi
 • Mycket god skriftlig och muntlig förmåga i svenska samt god förmåga i engelska

Meriterande:

 • Insikt inom LOU och andra gällande ramverk till exempel inom HR-området
 • Erfarenhet från stiftelsearbete eller statlig verksamhet
 • Relevant ekonomikompetens från näringslivet
 • Chefserfarenhet inom ekonomi/administration

Som person är du noggrann och analytisk, välorganiserad och har ett gott omdöme. Du har lätt för att skapa dig en god uppfattning av verksamheten bakom siffrorna och du arbetar målmedvetet och effektivt med en utvecklingsorienterad attityd. Du uppskattar många kontaktytor, har förmåga att samarbeta internt och externt, är flexibel och kan växla perspektiv. Förmåga att arbeta självständigt liksom initiativförmåga är viktiga egenskaper hos den vi söker.

KK-stiftelsen erbjuder

Som chef för verksamhetsstöd förväntas du bidra till stiftelsens långsiktiga vision att vara Sveriges bästa finansiär av forskning och kompetensutveckling.
Du får ett stort eget ansvar och arbetar självständigt. Rollen är omväxlande och stimulerande, du får arbeta både strategiskt och operativt med många kontaktytor såväl inom KK-stiftelsen som med externa aktörer. Du välkomnas till en trevlig arbetsmiljö i fina lokaler i Stockholm city. Konkurrenskraftiga villkor erbjuds.

Kom och väx med oss!

Anställningen

Tillsvidareanställning, heltid med önskat tillträde under augusti/september 2023, eller enligt överenskommelse. Lön/villkor enligt individuell överenskommelse. KK-stiftelsen har kollektivavtal.

Ansökan

CV och personligt brev ska vara KK-stiftelsen tillhanda senast den 30 april 2023. Välkommen med din ansökan!
Ansök här: www.source-executive.se

Kontakt

KK-stiftelsen samarbetar i denna rekrytering med Source Executive Recruitment.

Kontaktpersoner vid frågor:
Ann Peyron, tel 070-878 42 26, ann.peyron@source-executive.se
Bianca Gideback, tel 070-811 03 64, bianca.gideback@source-executive.se