Nyhet

Företagsforskarskola ska främja digitaliseringen inom hälso- och sjukvård

KK-stiftelsen beviljar 25,9 miljoner kronor till en ny nationell företagsforskarskola inom hälsoinnovation. Forskarskolan ska koordineras av Högskolan i Halmstad och är ett samarbete mellan sju lärosäten, näringslivet, regioner och kommuner. Förutom stiftelsens bidrag medfinansierar lärosäten och samverkansparter tillsammans med cirka 80 miljoner kronor.

När digitaliseringen fortsätter att förändra förutsättningar och möjligheter för sjukvård och industri krävs ny kunskap och innovation. Målet med företagsforskarskolan är att bygga ett innovationsekosystem som kan dra nytta av och främja digitaliseringen inom hälso- och sjukvården.

Innovationssystem ska främja digitaliseringen

– Företagsforskarskolan kommer att ta sig an intressanta, svåra och multidisciplinära frågeställningar av stort samhällsintresse som innebär en potentiellt stor nytta för den allmänna hälsovården. Här finns en bred samverkan med såväl näringsliv som offentlig sektor vilket bäddar för ett bra resultat, säger Linda Assbring, chef för programverksamheten och programansvarig för Företagsforskarskolor, KK-stiftelsen.

– Genom doktorandprojekten kommer forskarskolan att bidra med nya innovationer, kunskap och färdigheter kopplat till digital innovation inom hälso- och sjukvården. Dessutom kommer svenska företag och offentliga organisationer få tillgång till personer med spetskompetens som kan arbeta med innovationsprocessen utifrån till exempel behovsorientering, teknisk design och utveckling, implementering och utvärdering, säger Petra Svedberg, professor i omvårdnad vid Högskolan i Halmstad och projektledare för forskarskolan.

– Högskolan i Halmstads fokusområde hälsoinnovation samlar mångvetenskaplig forskning och utbildning i samverkan med näringsliv och offentlig sektor för att tillsammans arbeta med framtidens hälsoutmaningar. Forskarskolan kommer att bidra till att stärka vårt fokusområde ännu mer – både vad gäller forskning och utbildning, säger Jens Nygren, professor i hälsoinnovation vid Högskolan i Halmstad.

Samverkan mellan flera lärosäten och andra aktörer

Företagsforskarskolan är ett samverkansprojekt mellan Högskolan i Halmstad, Blekinge Tekniska Högskola, Jönköping University, Mittuniversitetet, Mälardalens Högskola, Högskolan i Skövde, Högskolan i Väst samt näringsliv, regioner och kommuner runt om i Sverige. Forskarskolan startar i mars 2022. Totalt beräknas inledningsvis 30 doktorander – från såväl akademi som näringsliv – delta.