Nyhet

KK-stiftelsen främjar livslångt lärande

KK-stiftelsen har gedigen erfarenhet av att bevilja medel till kompetensutveckling som stöder ett livslångt lärande. Såväl stiftelsens egna som målgruppslärosätenas erfarenheter kan tjäna som goda exempel för andra finansiärer och lärosäten.

Arbetslivet är på väg att förändras i grunden – till stor del drivet av ökad digitalisering och behov av klimatomställning. Nya arbeten tillkommer, medan andra försvinner. Ytterligare några förändras helt. Dessutom kommer vi att jobba längre upp i åldrarna. Det betyder att vi kommer att behöva fort- och vidareutbilda oss allt oftare – vilket har satt fokus på det livslånga lärandet.

en kvinna och en äldre dam tittar på en skärm i en park
Bild: Pexels

Stort fokus på livslångt lärande

– Samhällsdebatten har förändrats. Stora delar av näringslivet uttrycker att de saknar rätt kompetens. Det är mycket mer fokus på livslångt lärande än tidigare, vilket innebär att vårt program för kompetensutveckling är mer aktuellt än någonsin, säger Maria Dollhopf, som är programansvarig vid KK-stiftelsen.

KK-stiftelsens program Expertkompetens riktar sig till lärosäten som tar fram kompetensutvecklande kurser för yrkesverksamma. I programmet – som ska drivas i nära samverkan med näringslivet – ska specialistkunskaper som finns inom akademin matchas med kompetensbehov som finns inom näringslivet.

Unik satsning med programmet Expertkompetens

– Vi har lång erfarenhet av att ge våra målgruppslärosäten möjlighet att utbilda för det livslånga lärandet. Expertkompetens är en unik satsning i sitt slag och ett mycket effektivt verktyg att använda sig av. Eftersom medverkande företag inkluderas redan från början så lyckas man också med att inhämta företagens behov, något som bäddar för att stärka svensk konkurrenskraft säger Maria Dollhopf.

I juni ändrades högskolelagen och lärosätenas ansvar för livslångt lärande tydliggjordes. Det betyder att alla landets lärosäten ska ta ansvar för att utbilda yrkesverksamma.

Samverkansprogrammet Kompetensförsörjning och livslångt lärande

I Regeringskansliet hanteras frågan om kompetensutveckling bland annat av arbetsgrupper inom regeringens samverkansprogram Kompetensförsörjning och livslångt lärande, där KK-stiftelsen är representerad.

Marie Wall är projektledare för samverkansprogrammet i Regeringskansliet. Arbetet har pågått sedan 2019 och fortsätter mandatperioden ut. Det har två mål.

– Dels ska individer kunna lära om och kontinuerligt utvecklas så att de är attraktiva på en arbetsmarknad i förändring. Dels ska företag kunna växa i Sverige genom att kunna anställa den personal de behöver, säger hon.

– Strukturomvandlingen är inte enbart av ondo. Det kan också öppna fantastiska möjligheter för ett land som Sverige att vara ledande inom olika områden, men för att förverkliga detta måste vi se till att det finns personer med den kompetens företagen behöver, säger Marie Wall.

I samverkansprogrammet finns tio arbetsgrupper, sammansatta av bland annat representanter för regioner, arbetsmarknadens parter och akademier. Arbetet har gett flera konkreta resultat. Bland annat håller man nu på att stärka förutsättningarna för olika myndigheter att dela data, för att bättre kunna ge vägledning och matchning till studier och jobb. Arbetsgrupperna har även tagit fram en gemensam rapport, med förslagen från de olika arbetsgrupperna, som har lämnats till regeringen.

Tillagt efter publicering: Slutkonferens för Samverkansprogrammet för kompetensförsörjning och livslångt lärande ägde rum 16 maj 2022.

Mer information

Läs mer på regeringens webbplats

Läs rapporter på Vinnovas webbplats

Text: Siv Engelmark