Nyhet

KK-stiftelsen investerar i forskning genom programmet Synergi

KK-stiftelsen finansierar fyra forskningsprojekt inom vårt forskningsprogram Synergi med sammanlagt över 47 miljoner kronor. Projekten, som leds av Högskolan i Halmstad, Örebro Universitet, Blekinge Tekniska Högskola och Högskolan i Skövde, kombinerar akademisk forskning med näringslivets behov, och kan därigenom möta komplexa vetenskapliga och tekniska utmaningar.

Campus på Högskolan i Halmstad

KEEPER: Autonom kunskap för industrin vid Högskolan i Halmstad

Med hjälp av 12 miljoner kronor från KK-stiftelsen ska projektet KEEPER vid Högskolan i Halmstad utveckla semi-autonoma system för optimering av komplexa produkter som lastbilar och maritim utrustning. Projektet genomförs i samarbete med stora industriföretag som Volvo, HMS Networks och Toyota Material Handling, vilket förväntas leda till betydande framsteg inom effektiv och förutsägbar industriproduktion.

SEASON: Klimatförändringarnas påverkan på vattenmiljön vid Örebro universitet

Örebro universitet har beviljats 11,6 miljoner kronor för projektet SEASON, som kombinerar miljötoxikologi och analytisk kemi för att utveckla modeller som förutsäger klimatförändringarnas inverkan på föroreningars transport och toxicitet i vattenmiljön. Genom samarbete med bland annat Eurofins och Tyréns, stärker detta projekt förmågan att hantera framtida miljöutmaningar.

SPIRIT: Hållbar produktinnovation vid Blekinge tekniska högskola

Blekinge Tekniska Högskola får SPIRIT-projektet nästan 12 miljoner kronor. Projektets syfte är att stärka företags förmåga att utveckla hållbara produkter och därmed bidra till hållbar samhällsomställning. Med partners som Northvolt och GKN Aerospace bidrar SPIRIT till utvecklingen av nya affärsmöjligheter och stärker Sveriges position inom hållbar innovation.

LITMUS: Industri 4.0 för hållbar produktion vid Högskolan i Skövde

LITMUS-projektet vid Högskolan i Skövde får 12 miljoner kronor och fokuserar på att integrera avancerade digitala teknologier för att skapa en människocentrerad och hållbar produktionsmiljö. I samarbete med Scania och Volvo Construction Equipment kommer detta projekt att främja användningen av Industry 4.0-teknologier inom svensk industri.

Fjärrvärmeanläggning fotad med drönare

KK-stiftelsens roll i svensk forskning och innovation

Synergi-programmet stärker banden mellan akademi och industri och främjar utvecklingen av forskningsmiljöer som är både vetenskapligt framstående och relevanta för näringslivet. Projekt är exempel på stiftelsens engagemang för att stödja forskning som inte bara möter dagens krav utan också förutser morgondagens behov.