Nyhet

KK-stiftelsen i Almedalen 2024

KK-stiftelsen kommer att vara på plats under Almedalsveckan 2024! Vi ser fram emot att träffa er där och diskutera våra pågående och framtida projekt.

På plats från KK-stiftelsen kommer följande personer att finnas:

  • Eva Schelin, VD
  • Joakim Appelquist, Chef Strategisk utveckling och externa relationer
  • Therése Nordström, T.f. chef program- och analysenheten, programansvarig för Företagsforskarskolor
  • Gabriel Granström, Strategisk projektledare
  • Maria Dollhopf, Programansvarig för Expertkompetens och Prospekt

Öppet event: En tyst industriell revolution

Under Almedalsveckan kommer vi att hålla ett öppet event där vi diskuterar omställningen av den svenska tillverkningsindustrin. Detta är en fantastisk möjlighet att lära sig mer om våra initiativ och hur vi arbetar för att möta framtidens utmaningar.

Tillverkningsindustrins utmaningar

Tillverkningsindustrin är ryggraden i svensk ekonomi och står nu inför stora omställningar – elektrifiering, digitalisering och övergången till klimatneutral produktion. Vilka är de största utmaningarna och vad behövs för att lyckas?

Samverkan för framtida framgångar

Seminariet belyser det stora omställningsbehov som finns i svensk tillverkningsindustri. Under det kommande decenniet behöver allt fler av Sveriges företag ställa om sin produktion från grunden. För att lyckas måste lärosätena fördjupa sitt samarbete med industrin och utveckla relevant kunskap samt bidra till att lösa de stora kompetensbehoven.

Under KK-stiftelsens seminarium kommer vi att lyfta fram goda exempel på insatser som bygger på samarbete mellan akademi och näringsliv. Forskare, näringslivsrepresentanter och regionala företrädare kommer att diskutera och identifiera vad som behövs för att möta omställningsbehoven. Vilka utmaningar måste adresseras nu? Vem behöver göra vad? Behövs en nationell strategi för omställningen av den svenska industrin?

Eventdetaljer

  • Datum: Onsdag 26 juni 2024
  • Tid: 14:45 – 15:30
  • Plats: Skeppsbron 24, Joda Bar och kök, ”Innergård”
  • Beskrivning: Seminariet syftar till att lyfta det stora omställningsbehovet inom svensk tillverkningsindustri. Vi kommer att diskutera elektrifiering, digitalisering och övergång till klimatneutral produktion med forskare, näringslivsrepresentanter och regionala företrädare.
  • Medverkande: Eva Schelin (KK-stiftelsen), Monica Bellgran (Mälardalens universitet), Salem Seifeddine (Jönköping University), Helena Lundberg Nilsson (Västra Götalandsregionen), Martin Karlsson (Northvolt), Pia Sandvik (Teknikföretagen)

Läs mer om eventet

Se hela eventet här:

Almedalen i Visby där event hålls

Träffa oss i Almedalen

KK-stiftelsen finansierar forskning och utbildning i samverkan med näringslivet. Under Almedalsveckan hoppas vi kunna diskutera våra senaste satsningar och framtidsplaner med er. Våra medarbetare vill gärna dela med sig av sina insikter och ta del av era idéer.

Vi ses i Almedalen 2024!