Nyhet

KK-stiftelsens vd Eva Schelin uttalar sig i Dagens industri

– Vi har i dag en allvarlig situation där kompetensbristen bidrar till att bromsa klimatomställningen, säger vd:n för KK-stiftelsen Eva Schelin, som beviljat 30 miljoner kronor till ett nytt projekt där Luleå universitet, Örebro universitet och Mälardalens universitet tillsammans med svenska industribolag, bland annat Northvolt, ska bekämpa problemet.

Projektet som Dagens industri skriver om ingår i en större satsning på 90 miljoner kronor som KK-stiftelsen gör på kompetensutveckling för näringslivets klimatomställning.

– Vi gör nu nya och uthålliga kompetenssatsningar inom strategiska områden som hållbara energisystem, klimatneutral produktion med fokus på den råvarubaserade värdekedjan och cirkulära metallkomponenter för svensk tillverkningsindustri. I satsningarna ingår ett starkt kursutbud med många studerande, och samtidigt ges förutsättningar för kraftsamling och ökad uthållighet i lärosätenas arbete för livslångt lärande, säger Eva Schelin.

Läs Dagens industris artikel Northvolt sätter sig i skolbänken 

Läs KK-stiftelsens pressmeddelande KK-stiftelsen satsar 90 miljoner på ny kompetens för klimatomställning

Dessa projekt beviljades medel inom satsningen

REEDEAM – Klimatneutral produktion, elektrifiering, digitalisering och automation för den råvarubaserade värdekedjan

Sökande lärosäte: Luleå tekniska universitet
Beviljat belopp: 29 993 965 kronor
Samverkande lärosäten: Mälardalens universitet, Örebro universitet
Övriga samverkanspartners: RISE, H2 Green Steel, LKAB, Scania, Combitech, Komatsu Forest, SCA, STENA Recycling, Kaunis Iron, Northvolt, ABB, Copperstone Resources, SSAB, Alstom, Zinkgruvan Mining, Alleima, Orica, Lovisagruvan
Beviljat belopp: 29 993 965 kronor

Kort beskrivning: Luleå tekniska universitet ska tillsammans med Mälardalens universitet, Örebro universitet och andra samverkanspartners ta fram och genomföra kurser som möter industrins kompetensbehov inom klimatneutral produktion, elektrifiering, digitalisering och automation för den råvarubaserade värdekedjan. Målet är att lärosätena tillsammans med näringslivet ska förbättra tillgången till behovsanpassad kompetensutveckling för ökad omställningsförmåga.

Elektrifiering för hållbart energisystem

Sökande lärosäte: Högskolan Väst
Samverkande lärosäte: Uppsala universitet
Övriga samverkanspartners: Atlas Copco, GKN Aerospace, Hitachi, Intel, Polestar, Svenska kraftnät, T-Engineering, Vattenfall, Alstom, Swedish Electromobility Centre, Sandvik, StandUp for Energy
Beviljat belopp: 26 788 532 kronor

Kort beskrivning: Högskolan Väst ska tillsammans med Uppsala universitet och andra samverkanspartners möta industrins kompetensbehov genom att utveckla och genomföra kurser inom elektroteknik som möjliggör den framtida elektrifieringen. Utbildningar inom elektroteknik är starkt efterfrågat från industrin då den kompetensen är helt nödvändig för näringslivets klimatomställning och för elektrifieringen av samhället.

Cirkulära metallkomponenter för svensk tillverkningsindustri: kompetensutveckling på masternivå (CIRCUMET)

Sökande lärosäte: Jönköping University
Samverkande lärosäten: Chalmers tekniska högskola, Högskolan Väst
Övriga samarbetspartners: Volvo Cars, Scania, GKN Aerospace, STENA, Ovako, Sandvik, AGES, Comptech, Husqvarna Group, Fagerhult, Jernkontoret, Gjuteriföreningen, Svenskt Aluminium, Fordonskomponentgruppen, Tunga fordon, RISE
Beviljat belopp: 30 miljoner kronor

Kort beskrivning: Jönköping University ska tillsammans med Chalmers tekniska högskola, Högskolan Väst och andra samverkanspartners utveckla och genomföra kurser för yrkesverksamma relaterade till utmaningen att uppnå cirkularitet inom metallkomponenttillverkning. Metallkomponenttillverkning orsakar en stor andel av CO2-utsläppen och kräver därmed en akut kompetenshöjning med fokus på klimatförändringar.