Konstdriven innovation med Kungl. Musikhögskolan

I en tid av snabba förändringar krävs nya sätt att närma sig innovation. Därför har Kungl. Musikhögskolan startat ett projekt som ska integrera konstnärliga metoder från scenkonsten i industriella innovationsprocesser. Projektet ingår i utlysningen Hög och testar en konstdriven approach till innovation. Förhoppningen är att förbättra både idégenerering och samskapande inom organisationer.

En orkester som utforskar innovation

Utlysningen Hög och innovation

För att kunna bidra till den svenska konkurrenskraften, innovationsförmågan och nyttiggörandet krävs möjligheter för akademi och företag att forska tillsammans med frågor som kan flytta fram forskningsfronten och besvara ett behov inom näringslivet.

Denna typ av forskningsprojekt i samproduktion skapar förutsättningar för att forskningsresultat kommer till nytta utanför ett akademiskt sammanhang som bidrar till innovation, utveckling och förnyelse hos såväl lärosäten som deltagande företag.

Lärosäten kan ansöka om upp till 4 miljoner kronor i stöd. Läs mer om hur du kan söka medel via utlysningen Hög.

Konstnärlig innovation främjar industrin

Projektet undersöker hur konstnärlig erfarenhet och konceptuellt arbete kan stimulera idégenerering för att möta komplexa problem på ett mer öppet sätt. Kungl. Musikhögskolan har bjudit in tre företag till en samarbetsupplevelse där innovationschefer får möjlighet att delta som Participatory Action Researchers (PAR). Projektet har som mål att utveckla nya metoder för att navigera osäkerheten som kommer naturligt av innovationsprocessen och därigenom också skapa mer hållbara produktionsmetoder.

Jag ser fram mot att vara med och utveckla en unik tvärdisciplinär forskningsmiljö med stark grund i konstnärlig forskning, tillsammans med fantastiska partners, säger Klas Nevrin, lektor i improvisation på institutionen för jazz. Projektet känns också värdefullt i ljuset av de många utmaningar vi står inför idag, där konstnärliga erfarenheter är viktiga för hållbarhetstänk och social förändring, säger Klas Nevrin.
Klas Nevrin
Lektor improvisation på Inst. för Jazz Kungl. Musikhögskolan

Konstdriven innovation

Genom att använda metoder från improvisation inom scenkonsten, vill projektledare Klas Nevrin skapa förutsättningar för medskapande och transdisciplinära dimensioner i industriell innovation. Med hjälp av fantasi och nya former av gruppinteraktion är tanken att projektet ska skapa nya verktyg för industriell innovation. Projektet väntas leda till bättre idégenerering och organisationsförmåga. Det kommer också att utforska hur konstbaserade metoder kan förbättra samskapande, vilket i sin tur kan engagera mångfald och katalysera systemisk transformation. Forskningsupplägget främjar tvärvetenskapligt samarbete och ömsesidigt lärande mellan konstnärer, forskare och industripartners.

Betydelsen för framtida innovation

Genom att införa konstbaserade interventioner i industriell innovationspraxis hoppas Kungl. Musikhögskolan att organisationer ska kunna anpassa sig till förändringar och utveckla nya sätt att samskapa värde. Detta är särskilt viktigt i dagens klimat, där hållbarhet och anpassning till snabba förändringar är avgörande för framgång. Kungl. Musikhögskolans projekt är ett steg framåt i att integrera konst och innovation som har potential att omforma hur vi ser på och genomför innovationsarbete i framtiden.

Övriga projekt som fått finansiering inom utlysningen HÖG

LärosäteOmrådeFinansiering
Högskolan i GävleMetoder och verktyg för klimatrelaterade naturolyckor2,6 miljoner kr
Blekinge tekniska högskolaInScale - Stöd för Storskalig Innersource Transformation4 miljoner kr
Örebro universitetEXCEL: Studie av EXtraCellulära membranvesiklar hos probiotiska mjölksyrabakterier: sammansättning, värd-Effekter och potential för vaccinLeverans. 4 miljoner kr
Högskolan i BoråsDataanalys för stabilisering av topplast i fjärrvärmenät (DAS).4 miljoner kr
Mälardalens universitetiNNoPs: InnovationsPedagogik - stöd för innovationsrådgivare4 miljoner kr
Blekinge tekniska högskolaRobust aktivt sensorsystem i störda miljöer (RASSIE)3,6 miljoner kr
Kungl. Musikhögskolan i StockholmKonstnärliga samskapandemetoder för innovation och hållbarhet3,9 miljoner kr
Mittuniversitetet SafeBat - Hållbart överhettningsskydd för batterier1,2 miljoner kr
Örebro UniversitetInverkan av ljuskvalitet på acklimering och produktion av såddplantor från barrträd.3 miljoner kr